עשרת הדיברות

מגיש: שגיא דיין, מורה: משה קהימקר

מבט ממוקד על דיבר

עבודה זו עשיתי עם אופק קרנידיאן