Health for yourself

Kolbrún Bergmann

Ankle injuries: step to recovery

There are many sporting activities that involve rapid changes of direction, such as tennis, rugby, or football. This is hard work for the ankles and can often lead to injury.

As a Physio and also a former U17 international and current semi pro footballer, I have experience of this type of injury from both sides of the treatment room couch.

In ankle injuries, there’s often damage to the ligaments, tendons, joint surfaces and/or the joint capsule. Once these structures have been damaged, the muscles have to work harder to provide stability for the joint.

In the acute stage of an injury, taping the ankle is an effective way to provide support for the joint and prevent further injury.

However, it’s only a short term solution. Over time, the body can become reliant on the taping, rather than the underlying muscles, for support. The muscles can then ‘switch off’ and weaken, with a resulting risk of injury recurrence.

A lasting solution requires a programme to strengthen the supporting musculature and also to improve balance and proprioception (the body’s instinctive understanding of limb and muscle alignment in space)

The benefits of a strengthening progamme are self-evident – after all, the stronger the muscles, the more support they can provide for the joint.


Ökla meiðsl: átt að betri bata


Eins margar og íþróttastarfsemin er, eru heyfingarnar jafnmismunandi. T.d er hreyfingarmunru á tennis, rúbbí og fótbolta en allt er þetta er álag á öklana og getur oft valdið meiðslum.
Sem sjúkraþjálfari, fyrrum spilari í U17 landsliðinu og sem atvinnumaður í knattspyrnu hef ég reynslu á svona meiðslum á öllum hliðum.
Varðandi öklameiðsl eru það oftast liðböndin eða sinarnar sem verða fyrir skaða eða sameiginlegir fletir. Þegar stofninn okkar meiðist verður eðlileg virkni vöðvanna erfiðari og erfiðari leið til að veita stuðning fyrir liðamótin og koma í veg fyrir frekari skaða og þarf því oft teip eða eitthvað álíka til að halda stuðning. Þó, er þetta aðeins tímabundin lausn. Með tímanum leitar líkaminn til þess að verða frekar teipaður ef því er stöðugt haldið áfram og öklinn ekki þjálfaður. Vöðvarnir hætta þá að hjálpa til og leiðir það til meiri hættu á meiðslum. Varanleglaus krefst þjálfunar, styrkja vöðva og einnig bæta jafnvægi. Því sterkari sem vöðvarnir eru því meiri stuðning veita þeir.


I picked this article because I have been in so much ankle injuries when I was practise football. It is necessary for children and teenagers to know how to train and how to recovery this injuries so they won't have to deal with it the hole life.


http://tenphysio.com/article_recovering-from-ankle-injuries.html

Hollráð fyrir heilsu og líðan

Hver er besta leiðin til að komast í kjörþyngd og halda þyngdinni innan eðlilegra marka?

Huga að mataræði og næringu, en forðast allar öfgar. Einnig að hreyfa sig daglega og þá þannig að þú finnir þig vel í þeirri hreyfingu sem þú velur þér. Hluti af hreyfingu er að vera aktífur í daglegu lífi. Nauðsynlegt er að huga að andlegri líðan þar sem andlegt heilbrigði er óaðskiljanlegur hluti af heilsu þinni.

Breyta öllu í einu?

Það er kannski auðveldara að segja það en gera, en þegar við viljum ná árangri en það spurning um að finna sinn takt í því sem þú tekur þér fyrir hendur. Það að breyta og bæta lífsstílinn til framtíðar og líða vel með það, felst í stuttum og hnitmiðuðum skrefum.

Hverjar eru bestu leiðirnar til að grennast og halda kílóunum af til framtíðar?


Setja sér raunhæf markmið og uppfylla þau markvisst og tímasett. Skoða í kjölinn hvað þú ert að gera vel í dag og hvað þú mættir gera betur. Hrósa þér fyrir það sem þú ert að gera vel finna leiðir til að útfæra hitt til betri vegar, í smærri skrefum. Ekki gleypa við skyndilausnum oftast eru þær dæmdar til að mistakast. Ekki heldur einhverju sem heitir „kúr“ sér í lagi ef það heitir hreinsunarkúr eða detox.

Tips for health and wellbeing

Which way is the best way to get healthy weight and keep your weight in normal limits? Attention to diet and nutrition, but avoid every extemes. Also is it necessary to exercise daily it what you like and what you enjoy. Part of the exercise is to be active in everyday life. It is necessary to consider the mental state in which mental health an integral part of your health.

Change all at once?

It is perhaps easier to say than do, but when we want to succeed, but it is a question of finding the time line in what you do. Changing and improving lifestyle for the future and feel comfortable with it, in short and targeted steps.

What are the best ways to lose weight and keep the pounds of the future?

Set realistic goals and meet them effectively and schedule. View in depth what you are doing well today and what you could do better. Compliment you for what you are doing well, find ways to implement the other for the better, in small steps. Do not trust the instant solutions usually are they doomed to fail. Not even something called ,,diet’’ especially if it is called diet or detox.


I picked this article because I think it is necessary for people to know something about health. The world is turning fatter and bigger by every minute. It is sad to see how fast the world is changing. People is getting so fat that some of them can not move. People will die by being to fat.


http://www.heilsutorg.com/is/frettir/hollrad-fyrir-heilsu-og-lidan

Interview - Ólöf Guðbjörg

Interview

I interviewed Ólöf Guðbjörg. Ólöf is a nurse at Kirkjuhvoll on Hvolsvöllur. I picked Ólöf because I like to work with her and it is good to talk to her about everything that related to health. Ólöf knows a lot about health and healthcare. Ólöf is good with helping people and she could be better nurse.

1. What is you’re name?

2. In what high school did you go to?

3. Where did you learn nursing?

4. How long did it took?

5. Is there something that is more special than other?

6. Where do you work now?

7. Do you want to learn something more?

8. Do you want to say something in the end?


Ólöf Guðbjörg is Eggert's and Jóna daughter. Ólöf went to Menntaskólinn á Laugarvatni and finished it in 4 years. Ólöf learned nursing in Háskóli Íslands. It took four years to learn nurse but you can be six years learning the nurse. Ólöf says that working on the hospital while she was learning is more special then other. Connect to people and get to try some things like take laboratory. Ólöf is the boss on Hjúkrunar og – dvalarheimilinu Kirkjuhvoll á Hvolsvelli. Ólöf like what she is doing know but maybe someday she will learn something more. She says that it is very fun to be a nurse and it is so interesting.

Big image

Video - Ted.com

Video 1.

Every cell in the human body has a sex, which means that men and women are different right down to the cellular level. Yet too often, research and medicine ignore this insight — and the often startlingly different ways in which the two sexes respond to disease or treatment. As pioneering doctor Paula Johnson describes in this thought-provoking talk, lumping everyone in together means we essentially leave women's health to chance. It's time to rethink.


I chose this video because I think it is necessary to take care of our health, especially for woman. Woman's body have alot of hormones and we need to take care of our hormones and think well about our body.


http://www.ted.com/talks/paula_johnson_his_and_hers_healthcare


Video 2.

Different hospitals produce different results on different procedures. Only, patients don’t know that data, making choosing a surgeon a high-stakes guessing game. Stefan Larsson looks at what happens when doctors measure and share their outcomes on hip replacement surgery, for example, to see which techniques are proving the most effective. Could health care get better — and cheaper — if doctors learn from each other in a continuous feedback loop?

I chose this video because I think every doctor can learn something new from another doctor. No one is a perfect doctor and they can help each other. Some doctors have another techniques witch may be better then another's doctor techniques.


http://www.ted.com/talks/stefan_larsson_what_doctors_can_learn_from_each_other


Video 3.

In Tana Toraja, weddings and births aren’t the social gatherings that knit society together. In this part of Indonesia, big, raucous funerals form the center of social life. Anthropologist Kelli Swazey takes a look at this culture, in which the bodies of dead relatives are cared for even years after they have passed. While it sounds strange to Western sensibilities, she says, this could actually be a truer reflection of the fact that relationships with loved ones don’t simply end when breathing does.


Why did I chose this video? Because I think some people are afraid to die. Death isn't a horrible think. When some people die they die happy, they have finished all their work and things in life and don't regret anything. Yes sometimes death can be horrible, when there are accident or something like that. But you only live once so you should enjoy your life. Do things that you enjoy, be yourself and don't let another people distract you.


http://www.ted.com/talks/kelli_swazey_life_that_doesn_t_end_with_death