פילגש בגבעה

פרק י"ט - כ"א שופטים

הסיפור של פילגש בן גבעה מתמקד בעיקר בחטיפת הנשים שנלקחו בשל היכחדות שבט בנימין שהייתה קרובה , שהיו צריכים למצוא דרך להתרבות.

תוכן עניינים

  • פילגש בגבעה
  • ערעור פילגש על מבנה המגדר
  • חטיפת בנות שילה
  • פרשת פילגש בגבעה כפולמוס סמוי נגד מלכות שאול ואהודיה

פילגש בגבעה

סיפור פילגש בגבעה קשור למאבקי כוח בין שבטי ישראל לשבט בנימין .

הסיפור גם מגנֶה את הפירוד בין השבטים ומטיף לאחדות שבטי ישראל תחת הנהגה של מלך אחד.

סיפור המעשה: איש לוי מהר אפרים החזיר את פילגשו מבית אביה שבבית לחם ביהודה. הם התעכבו בדרך, ומשהחשיך היום נאלצו ללון בעיר גבעה שבבנימין, בביתו של איש אפרתי. אנשי גבעה רצו לעשות באיש מעשה סדום, והוא ניצל כשהפקיר בידיהם את פילגשו. הם אנסו אותה והתעללו בה עד מוות. בתגובה על כך שלח הלוי את נתחי גופתה של פילגשו בכל גבול ישראל והזעיקם למלחמה נגד בני בנימין, שסירבו להסגיר את אנשי גבעה ביד העדה.

לאחר שני נצחונות של בני בנימין הם הובסו קשות ,והשבט עמד על סף כליון.

בני ישראל שנשבעו שלא יתנו אישה מבנותיהם לבנימין חיפשו דרך למנוע את העלמותו של שבט בנימין, ואיפשרו לשבט בנימין לכבוש את יבש גלעד, עיר שלא השתתפה בקרב נגדם, ולקחת נשים מבנותיהם, וכן לחטוף לעצמם נשים מבנות שילה.

הסיפור הוא נספח לספר שופטים, כמו סיפור פסל מיכה, ובשניהם נאמר: "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה" .

ציטוטים מתוך פילגש בגבעהותבא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין.

ויסרו שם לבוא ללון בגבעה, ויבא וישב ברחוב העיר ואין איש מאסף אותם הביתה ללון...

ויביאהו לביתו ויבל לחמורים, וירחצו רגליהם ויאכלו וישתו.

המה מיטיבים אל לבם והנה אנשי העיר אנשי בני בליעל נסבו את הבית מתדפקים על הדלת, ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן לאמר, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו.

ויצא אליהם האיש בעל הבית ויאמר אליהם אל אחי, אל תרעו נא, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי אל תעשו את הנבלה הזאת.

הנה בתי הבתולה ופילגשהו אוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דברהנבלה הזאת.


ולא אבו האנשים לשמע לו ויחזק האיש בפילגשו ויצא אליהם החוץ...

ערעור פילגש על מבנה המגדר

בסוף ימי שופטים כאשר "אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה", אשה אחת, פִּילֶגֶשׁ, לא אשה חשובה, עשתה מעשה אחד שחולל את השתוללות היצרים האלימה ביותר שתוארה במקרא. ראשיתה בתביעה 'הומוסקסואלית', תוצאותיה אונס קבוצתי, אלימות ומלחמת אזרחים, וסופה בשלום, שנחתם באונס המוני של בתולות יבש גלעד ובתולות שילֹה. עלילה שערורייתית זו נפתחת עם הפרת קוד הכבוד, המסומנת בלשון טעונה: "וַתִּזְנֶה עָלָיו".

חטיפת בנות שילה

סיפור חטיפתן של בנות שילה הוא חלק מסיפור פילגש בגבעה ומלחמת שבטי ישראל בשבט בנימין.

במלחמה זו כמעט ונכחד שבט בנימין, ועל מנת להצילו הותר לבני בנימין לכבוש את יבש שבגלעד ולקחת את בנותיה לנשים, וכן לחטוף מבנות העיר שילה.

שילה שוכנת מצפון לבית אל , בדרום הר אפרים. בני בנימין חטפו את בנות שילה הבתולות שיצאו לחולל בכרמים, ונשאו אותן לנשים.
סיפור חטיפת הנשים הוא מוטיב ספרותי המקובל גם בסיפורי עמים אחרים, כגון חטיפת הסַבִּינוֹת במיתולוגיה הרומית.