Aansluiting Quest-bovenbouw

Profielproduct ontwikkelaar

Het probleem & De opdracht

Quest is een onderwijsmethode in de onderbouw van het havo/vwo naast regulier onderwijs. Na drie jaar Quest stromen leerlingen door naar havo of naar vwo aan de hand van de cijfers. We zien vaak iets hogere examenresultaten maar er zijn ook aansluitingsproblemen. Waar Quest nu precies goed gaat en waar minder goed is niet helemaal duidelijk.

Veronderstelling: betere aansluiting omdat vaardigheden uit de bovenbouw nu ook al in de onderbouw worden aangeleerd.

Vakgroep samengesteld + ideeën maar was nog niet concreet (leerlingen ondervragen).

Opdracht is dan ook dit helder te krijgen door middel van een tool. Dit wordt een vragenlijst voor leerlingen die bij elk vak afgenomen kan worden zodat duidelijk wordt waar het bij Quest goed gaat en waar minder.

Bronnen

  • SLO (verschillende artikelen)
  • Handboek Ontwerpen Talen
  • Vermaas et al. (2007)
  • Lindemans et al. (2006)
  • Literatuur over waar Quest op gebaseerd is