Naamswijziging

Big image

Wilt u uw voor of achternaam wijzigen? Lees dan snel verder

Er zijn veel gevallen waarin naamswijziging mogelijk is. Wel zijn hieraan voorwaarden aan verbonden. Leest u verder voor de belangrijkste redenen voor naamswijziging.

Aanvraag achternaam ouder/verzorger

*De naam van het kind kan worden gewijzigd in de naam van de ouder die het kind verzorgd na ontbinding van het huwelijk

*De naam van de partner van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt

*De naam van de pleegouder

Aanvraag wijziging minderjarige

Voor de naamswijziging van een minder jarig kind moet zijn voldaan aan de verplichte verzorgingstermijn. De naam van de ouder die het kind wenst te dragen moet het kind gedurende een aaneengesloten periode van drie tot vijf jaar verzorgd hebben. Dit moet ook kunnen worden aangetoond. Een minderjarige kan niet zelf een verzoek indienen. Dit moet door een van de ouders gedaan worden en ook beide ouders moeten hiermee instemmen.

Dubbele nationaliteit

De achternaam die het kind volgens het recht van het andere land heeft kan het kind ook in Nederland krijgen. Wel moet er sprake zijn van een ‘’eenheid’’ van de achternaam binnen de familie.

Achternaam meerderjarige

Een meerderjarige moet zelf de aanvraag voor naamswijziging indienen. Hij/zij heeft hier geen toestemming van een van de ouders voor nodig. Wel moet de naam van de ouder wiens achternaam u wilt overnemen hier toestemming voor geven.

Naamswijziging ongedaan maken

Als uw achternaam is gewijzigd toen u minderjarig was door een aanvraag om naamswijziging door een van uw ouders? Dan kunt u dit ongedaan maken en uw naam veranderen naar uw oorspronkelijke achternaam. Hier is geen maximumleeftijd aan verbonden.

Voornaam wijzigen

De procedure van het wijzigen van de voornaam is een stuk eenvoudiger dan het wijzigen van de achternaam. U kunt bijvoorbeeld een slechte herinnering aan uw naam hebben. Voornaamswijziging is geldig als bij aangifte een onjuiste voornaam is aangegeven. Zelfs als de drager zijn of haar voornaam niet mooi vindt kan de persoon deze wijzigen. Ook als de persoon een geslachtswijziging is ondergaan kan hij of zij zijn voornaam veranderen.

Hoe dien je een naamswijziging in?

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier voor naamswijziging verkrijgen. Elk geval (type) van naamswijziging heeft een andere ''code''. Deze vult u in op het aanvraagformulier.
Big image

Procedure

De behandeling van een verzoek tot naamswijziging duurt over het algemeen zes maanden. Dit is alleen als er geen bezwaren zijn. Nadat u een verzoek heeft ingediend krijgt u binnen twee weken een ontvangsbevestiging en een rekening.

De registratie en verwerking duurt ongeveer 2 weken.

Hierna stelt Justis een onderzoek in en beoordeelt de aanvraag. Dit duurt ongeveer vier maanden.

Kosten

Aan het wijzigen van een achternaam zitten natuurlijk kosten verbonden.

Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen is dit 835,-

Voor het wijzigen van 1 of 2 minderjarige kinderen is dit ook 835,-

Het is echter niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u het betaalde bedrag niet terug.