השפעת הומוס על צימוח מלפפון

מאת חגי זליגר - חוה חקלאית אפרת

הומוס תולעים ידוע כדשן איכותי לצמח

תוצר תהליכי פירוק של החומר האורגני המצוי בקרקע, המתבצע ע"י תהליכי פירוק כימיים ובעלי חיים כגון תולעים. ההומוס מכיל יסודות מזון חיוניים לצמחים כגון: K P N Fe Mn .בעל חומציות ניטרלית. מכיל אנזימים ובקטריות המועילים לקרקע . נקי מחיידקים מחוללי מחלות. חסר ריח. פריך. תצורתם של חומרי המזון המינרלים זמינה לצמחים באופן מידי, לתקופת זמן ארוכה. בעל יחס פחמן / חנקן מאוזן. החומר ברובו יציב, רוב תהליכי הפירוק בו הסתיימו.