Czy cyfrowa szkoła może być tania?

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli.

Informacje o konferencji

Uprzejmie informujęmy, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespołem Szkół Plastycznych w Częstochowie organizują Konferencję dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych pt. "Czy cyfrowa szkoła może być tania?". Patronat nad konferencją objął Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy.

Konferencja jest kontynuacją przedsięwzięcia zainicjowanego w 2011 r. Celem głównym jest zaprezentowanie sposobu wykorzystania najnowszych technologii interaktywnych w nauczaniu w oparciu o dostępne zasoby edukacyjne. W programie konferencji są m.in. wystąpienia:

 • prof. Lech Mankiewicz (SuperbelfrzyRP/CFT PAN)
 • Adam Jurkiewicz (SuperbelfrzyRP/ABIX )
 • Krzysztof Winnicki (nauczyciel, propagator otwartych zasobów)
 • Adrian Kapczyńsk (PTI)
 • Florian Gałuszka (Helion)

Dla uczestników konferencji przewidziano również losowanie licznych cennych nagród ufundowanych przez organizatorów oraz uczestniczące w konferencji firmy (m. in. firma ABIX – tablica multimedialna).


Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów wraz z nauczycielem szkoły koordynującym stosowanie technologii informacyjnych lub praktycznie wykorzystującym najnowsze technologie w pracy z uczniami.

Miejsce konferencji

Monday, Dec. 8th, 10am-2pm

Częstochowa, ul. Pułaskiego 15

Prosimy o potwierdzenie do dnia 5 grudnia br. udziału oraz deklarację wyboru warsztatów

telefonicznie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia pod nr. 34 362 51 05 lub

pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl.

Harmonogram konferencji

9.30 - Rejestracja uczestników konferencji10.00 - Otwarcie konferencji

10.15 - prof. Lech Mankiewicz (SuperbelfrzyRP/CFT PAN) - Po co nam cyfrowa szkoła.

10.30 - Adam Jurkiewicz (SuperbelfrzyRP/ABIX ) - Mechatronika, robotyka, wizualne programowanie - nowe pomysły dla edukacji.

10.50 - Krzysztof Winnicki (nauczyciel, propagator otwartych zasobów) - Geogebra dla matematyków i pokazanie, jak można wykorzystywać Linuksa w pracowniach szkolnych (gimnazjum),

11.10 - Adrian Kapczyński (PTI) Mój wymarzony świat edukacji wspierany pełnią cyfrowych możliwości

11. 30 - Florian Gałuszka (Helion Edukacja) - Bezpłatny dziennik elektroniczny w świetle najnowszych wytycznych MEN

11.40 - informacja o warsztatach, przerwa, poczęstunek
II cześć - warsztaty w dwóch turach po 45 min, w każdej turze 4 tematy

UWAGA! Uczestnicy wybierają maksymalnie dwa warsztaty.


12.00 -12.45 - I tura warsztatów, cztery grupy tematyczne

12.50 -13.35 - II tura warsztatów, cztery grupy tematyczne


14.00 - zakończenie konferencji


 • Losowanie nagrody głównej (ABIX) oraz wielu nagród książkowych (HELION Edukacja)
 • wydanie zaświadczeń dla uczestników
 • Konsultacje osób zainteresowanych z prelegentami lub warsztaty.

Warsztaty

Panel Dla dyrektorów

A4 - Florian Gałuszka (Helion) - Bezpłatny dziennik elektroniczny w świetle najnowszych wytycznych MEN.

Na jakie problemy napotykają Dyrektorzy planujący wprowadzenie dziennika elektronicznego? Koszt aplikacji; obawy nauczycieli związane z trudnością obsługi aplikacji; brak infrastruktury i sprzętu. Dostęp do aplikacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów jest darmowy. W ramach kompleksowych usług oferujemy również bezpłatną pomoc we wdrożeniu. Na spotkaniu omówione zostanie działanie aplikacji oraz rozwiązania umożliwiające pracę również w szkołach nie posiadających sieci internetowej lub małą liczbę komputerów.

Prelegenci

prof. Lech Mankiewicz - SuperbelfrzyRP

Lech Mankiewicz, fizyk, astrofizyk, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zafascynowany możliwościami jakie stwarza korzystanie z internetu w edukacji od 10 lat koordynuje w Polsce międzynarodowy program Hands-On Universe w którym uczniowie obserwują niebo zdalnie terowanymi teleskopami, odkrywają planetoidy, wykonują doświadczenia podobne do eksperymentów przeprowadzonych w kosmosie i uczą się budować abstrakcyjne maszyny zgodnie z idea ze nauka jest najskuteczniejsza gdy możemy sami wypróbować swoje możliwości. Zwolennik i entuzjasta otwarcia szkoły na możliwości i inspiracje dostępne w internecie, jest ambasadorem Khan Academy w Polsce.

Adam Jurkiewicz - SuperbelfrzyRP.

Trener technologii Web 2.0 ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop - systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, opartego na XUbuntu, legalnego i darmowego dla wszystkich. Współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, w projekcie "Strategie Wolnych i Otwartych Implementacji" twórca części scenariuszy mechatronicznych zajęć pozalekcyjnych z użyciem oprogramowania Scratch i mikrokontrolerów AbiDuino oraz ekspert ds. systemów i współtwórca systemu operacyjnego Szkolny Remiks Uczniowski. Współpracownik Fundacji Interkl@sa, w projekcie "E-Pasj@ - nowoczesne nauczanie" ekspert ds. otwartego oprogramowania edukacyjnego. Prowadzi spotkania edukacyjne z nauczycielami w całym kraju. Współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, w projekcie "Koduj z Klasą" ambasador i trener nauczycieli w zakresie języka programowania Python. Propagator Wolnego i Otwartego Oprogramowania, rozproszonej sieci społecznościowej Friendica.info.pl, otwartej cyfrowej mapy OpenStreet Map i wszelkich "otwartych" rozwiązań. Prywatnie - miłośnik szant, stateczny mąż i ojciec, zwariowany nauczyciel młodzieży jeśli tylko ma okazję.

Krzysztof Winnicki - Gimnazjum nr 56 w Poznaniu

Dyplomowany nauczyciel informatyki oraz koordynator e-learningu Gimnazjum nr 56 w Poznaniu, doktorat z zakresu e-learningu (UAM w Poznaniu). Entuzjasta stosowania w edukacji oprogramowania open source oraz wdrażania praktycznej informatyki, mającej przygotować młodzież gimnazjalną do życia w społeczeństwie informacyjnym, potrafiącej posługiwać się i wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Wraz z grupą nauczycieli uczestniczących w I i II edycji szkolenia „Edukacja z Internetem tp” zorganizowanego przez SWPS i TP współuczestniczył w tworzeniu ROSE – Regionalnych Ośrodków Szkolenia Elearningowego. Autor kursów e-learningowych dla nauczycieli z zakresu pracy i administracji platformą e-learningową Moodle prowadzonych w Fundacji AKCES. Koordynator ośrodka ROSE w Poznaniu. Od 2009 roku jest odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania e-klas w Gimnazjum nr 56 w Poznaniu, w których uczniowie mają do dyspozycji na każdej lekcji netbooki otrzymane od szkoły.

Jacek Turlejski

Moje główne zainteresowanie, to nowoczesne technologie i ich wykorzystanie w edukacji. Nie wiem, czy mogę uważać się za cyfrowego „tubylca”, bo w końcu nie to pokolenie , ale dzięki ciągłemu doskonaleniu, poszukiwaniom nowych rozwiązań, nowych metod nie czuję się jak „imigrant”. Jestem egzaminatorem OKE z informatyki, posiadam uprawnienia gzaminatora ECDL, ECDL-A, ECDL-eCitizen, ECDL-CAD, e-Nauczyciel, ECDL-Project Planning, ECDL IT Security, ECDL S7. Brałem udział jako trener i instruktor w projektach edukacyjnych MEN i EFS.

Organizatorzy konferencji

Zespół Szkół Plastycznych

Big image

Sponsorzy konferencji

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie jest placówką publiczną, powołaną 1 września 2000 roku uchwałą Rady Miasta Częstochowy. Jest to pierwsza w województwie śląskim i jedna z pierwszych w kraju placówka doskonalenia nauczycieli utworzona przez samorząd powiatowy.

Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych, wynikających z procesu wdrażania reformy systemu edukacji oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, który stymuluje rozwój ucznia.

Zadanie to ośrodek realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie różnorodnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli (konsultacje indywidualne, konferencje przedmiotowo – metodyczne,
 • szkolenia nieodpłatna i płatne,
 • granty, projekty, kursy kwalifikacyjne,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • popularyzowanie dobrych praktyk w Biuletynie Edukacyjnym, na stronie internetowej.

Z usług placówki corocznie korzysta ponad 17 tysięcy osób, z czego 75% stanowi ich udział w szkoleniach nieodpłatnych.

W Samorządowym Ośrodku Doskonalenia zatrudnionych jest sześcioro konsultantów, z ośrodkiem współpracuje 28 doradców metodycznych. Atutem ośrodka jest nowoczesna baza dydaktyczna, przestronne 4 sale dydaktyczne, w tym pracownia komputerowa na 15 stanowisk ze stałym szerokopasmowym dostępem do Internetu, 3 gabinety konsultantów i 2 gabinety doradców oraz czytelnia.

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego

15 października 2014 roku oficjalnie zakończył trwającą kilka lat rozbudowę i modernizację.

Za 40 mln zł powstała najnowocześniejsza tego typu placówka w Polsce.

Historia szkoły to także historia przeprowadzek. Pierwszą siedzibą częstochowskiego "plastyka" była kamienica w I Alei NMP nazywana Domem Frankego. Później szkoła długo nie mogła znaleźć sobie miejsca i tymczasowo funkcjonowała przy ul. św. Barbary, przy Sobieskiego, w III Alei, krótko w pałacu w Kruszynie, by ostatecznie trafić do budynku po podstawówce przy ul. Pułaskiego. Szkoła od dawna wymagała remontu i przebudowy. Udało się przekonać Ministerstwo Kultury do wsparcia naszego projektu. Na jego realizację dostaliśmy unijne dotacje, o które wiele lat zabiegała Anna Maciejowska, dyrektorka ZSP. Dzięki swojej determinacji uzyskała środki i doprowadziła do rozbudowy i remontu starej części szkoły. Do dawnej bryły budynku przy ul. Pułaskiego dodano nowe skrzydło. Jest w nim m.in. sala widowiskowa, a w części rotundowej Galeria im. Jerzego Dudy-Gracza, absolwenta szkoły. To miejsce prezentacji prac uczniów, ale i ogólnodostępna galeria sztuki. Szkoła zyskała też nowe pracownie i ich niebywale bogate wyposażenie.

CERAMIKA

Od 1950 roku funkcjonuje w szkole specjalizacja ceramika artystyczna. W ramach zajęć kierunkowych z zakresu ceramiki artystycznej uczniowie kształcą swoje umiejętności na bazie własnych projektów; wykonują prace z mas ceramicznych: gliny szamotowej, kamionki, porcelitu i porcelany. Tworzą prace formowane ręcznie unikatowe lub powielane z form gipsowych. Stosują technologie i techniki tradycyjne oraz współczesne. Dzieła mają charakter użytkowy i dekoracyjny; często są to rzeźby ceramiczne.

Uczniowie projektują, modelują, dekorują i wypalają swoje wyroby w dobrze wyposażonych pracowniach prowadzonych przez artystów projektantów oraz techników i technologa ceramiki.

Przedmioty bezpośrednio skorelowane z zajęciami kierunkowymi to: technologia ceramiki, rysunek techniczny, rysunek zawodowy. Możliwości projektowe stymulowane są przez rysunek, malarstwo i rzeźbę.Absolwenci najczęściej podejmują studia akademickie na wydziałach ceramiki, rzeźby, architektury wnętrz, form przemysłowych. Często powracają do zawodu ceramika.


ZŁOTNICTWO

Ten kierunek kształcenia został uruchomiony w 1955 r., jako pierwszy w Polsce i przez długie lata jedyny w kraju. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii)oraz realizacji własnych projektów.

W pracy koncepcyjnej nastawiamy się na nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości materiałowych i technologicznych. Zajęcia pracowniane wspierają zajęcia teoretyczne z zakresu technologii, oraz ćwiczenia z rysunku technicznego i zawodowego.

Uczniowie powinni ostatecznie umieć łączyć wymagania artystyczne z uwarunkowaniami technologicznymi i funkcją dzieła. Prace wykonywane są ze srebra, metali kolorowych, kamieni szlachetnych i syntetycznych w różnych technikach jubilerskich. Z założenia są to dzieła unikatowe, ale z możliwością powielania (z formy). Szkoła dysponuje doskonale wyposażoną pracownią jubilerską (z dwudziestoma kilkoma stanowiskami pracy) prowadzoną przez artystów plastyków projektantów i mistrzów jubilerskich. Posiadamy kompletny zestaw maszyn i narzędzi do obróbki srebra. Wielu absolwentów prowadzi własne zakłady jubilerskie, inni studiują w wyższych uczelniach artystycznych, po ukończeniu których często wracają do jubilerstwa.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych oraz Katedrą Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bierzemy corocznie udział w międzynarodowych prezentacjach i targach jubilerskich m.in. Amberif i Złoto, Srebro, Czas. Konsultanci profesorowie akademiccy od 1998 r. dokonują regularnej oceny i korekty prac uczniów, co pomaga w uzyskaniu wysokiego poziomu. Nasze prace wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem; wysoko ocenili je specjaliści uczestniczący w wystawach w Paryżu i Lipsku. Pochlebne recenzje ukazały się w specjalistycznych czasopismach niemieckich i francuskich (m.in. Goldschmiede Zeitung). Artykuły na temat działu jubilerstwa szkoły i efektów naszej pracy ukazywały się kilkakrotnie w periodykach polskich Złoto Czas oraz Jubiler.

GRAFIKA UŻYTKOWA - FORMY WYDAWNICZE

Grafika użytkowa - formy wydawnicze to najmłodszy kierunek kształcenia w naszej szkole, wprowadzony pod naporem rozwoju technologii cyfrowej, jej stałej i nieuchronnej ekspansji w warsztat pracy współczesnego plastyka projektanta i w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Przystąpiliśmy do jego realizacji jako pierwsza szkoła w Polsce w oparciu o własny autorski program nauczania, napisany przy stałych konsultacjach i opiece merytorycznej Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, za zgodą i poparciem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania graficznego, łącząc pracę koncepcyjną, nastawioną na własną nieskrępowaną kreację, wykorzystującą warsztatowe umiejętności rysunkowe i malarskie, z posługiwaniem się nowoczesnym sprzętem komputerowym. Uczniowie realizują coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia rozwijające świadome wykorzystanie różnorodnych środków plastycznych z nastawieniem na celowe ukierunkowanie ekspresji obrazu. Poznają dzięki temu zagadnienia kompozycji, typografii i szeroko pojętej grafiki, z położeniem szczególnego nacisku na rozwinięcie świadomości literniczej, możliwości wyrazowe różnych krojów pisma jako znaku graficznego równoważnego elementom ilustracyjnym; jednocześnie zdobywają umiejętność obsługi profesjonalnych programów graficznych, zaczynając od grafiki wektorowej, przez cyfrową obróbkę zdjęć i kreację obrazów do pełnego składu publikacji. Efektem końcowym ich pracy są projekty różnorodnych form wydawniczych (afisz, ulotka, folder, opakowanie, gazeta) przygotowane za pomocą najnowszych technologii i metod do powielania przy użyciu nowoczesnej techniki poligraficznej. Podczas całego okresu realizacji programu nauczania współpracujemy z Katedrą Projektowania Graficznego ASP w Katowicach. Dokonania uczniów poddawane są regularnej ocenie i korekcie wykładowców akademickich, co stymuluje uzyskanie wysokiego poziomu, potwierdzonego pozytywnymi recenzjami ze strony akademii, jak i bezpośrednią konfrontacją (wystawa prac na terenie ASP), pozwalającą na stwierdzenie, że zarówno artystycznie, jak i technologicznie nie odbiegamy od wymogów stawianych przez wyższe uczelnie.