Refleksioon - mis see on?

Mis on reflektsiooni eesmärk?

Eelkõige õppimine! Aluseks võivad olla nii kogemused, teadmised aga ka tundeid, väärtused ja uskumused.

Refleksiooniks on vaja?

Aega, suunajat ja toetajat, laiemat teoreetilist tausta.

Millised on refleksiooni mõjutavad tegurid?

Mis paneb meid ennast analüüsima? Mõelda mis on minu ideaalne sooritus. Õppima oma edust. Miks me seda teeme või ei tee? Avatus tunnistada enda vigu, tahe areneda, sisemine enesekindlus või selle puudumine, oskused, teadmised- teoreetiline taust, emotsioonid, isiklikud omadused. Kogemused, uskumused ja arusaamad.

Mis on reflektsioon?

Refleksioon on oluline nii õppetöös kui ka igapäevases elus. Refleksiooni mõiste tuleb ladina keelest ja tähendab tagasipöördumist, tagasipeegeldumist.

http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Refleksioon on enesepeegeldus, mis aitab õpetajal analüüsida oma käitumise, uskumuste ja arusaamade tagamaid ning sellest lähtuvalt neid muuta või parandada. Refleksioon saab teha ka igas eluvaldkonnas, igas olukorras. Kujunevad uued teadmised, toimub õppimine ning oma käitumise muutmine.

Refleksioon on teadvustatud indiviidi tegevuse või tegevuse aluseks olevate väärtuste, uskumuste või arusaamade analüüsiprotsess.

Refleksioon ehk eneseanalüüs

http://www.eope.ee/_download/euni_repository/file/2111/Uus%20tihendatud%20(zip)%20kaust.zip/Kogemusp%E4hine%20refleksioon.pdf

Reflektsioon võiks kaasa aidata?

Refleksiooniprotsess võiks kaasa aidata sellele, et õppijates tekib isiklik suhe õpitavasse, seda saab toetada õpimapi, õpipäevikute jt ülesannete kaudu. Refleksioonietapis toimub tervikliku pildi loomine õpitust, õpitu kasutamine uutes seostes ja uutes olukordades, omapoolse suhtumise kujundamine ja arusaamade muutmine. Refleksioon on vajalik, et õppijad uued teadmised tegelikult omaks võtaksid. Uued teadmised saavad kiiremini omaks, kui neid kasutada ja võrrelda varasemate

teadmistega. Selleks tuleb õppijatele anda võimalusi väljendada uusi teadmisi ja ideid oma sõnadega, samuti anda ülesandeid, kus õppijad saaksid uusi teadmisi loovalt rakendada.

Tähtsaks ülesandeks refleksioonietapis on õhutada mõttevahetust õppijate vahel, et nad saaks võrrelda oma uusi teadmisi ja arusaamist teiste õppijate omaga. Samuti on oluline tervikpildi loomine, uute teadmiste paigutamine olemasolevate teadmiste süsteemi (mõttekaardid, skeemid).

http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1350/raamat9.pdf

Kuidas end analüüsida?

Kuidas end analyysida? (2012)