CORPUS CHRISTI

FEAST OF EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT

Big picture

Happy Feast of the Eucharistic Youth Movement

Mến chào tất cả quý thành viên trong tình yêu thương của Chúa Thánh Thể.


Chúa Nhật hôm nay ngày 3 tháng 6 là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, là bổn mạng của Phong Trào. Trong dịp lễ này Nội Quy điều 64.1 và 64.2 nhắc nhở quý Cha dâng lễ cầu nguyện cho các ân nhân và các thành viên còn sống cũng như đã qua đời.


Trong ý này, mỗi thành viên cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho các ân nhân đã giúp đỡ các đoàn và Phong Trào trong nhiều năm qua và trong ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa, toàn thể Phong Trào Thiếu Nhi sẽ cùng mừng khẩu hiệu thứ hai của chúng ta đó là: Rước Lễ. Một trong 10 điều tâm niệm sống của người Thiếu Nhi Thánh Thể là:


Thiếu Nhi Thánh Thánh Thể nhiệm mầu,

Tôn sùng Rước Lễ nhà Chầu viếng thắm.


Chúng ta hãy cùng nhau liên kết với Chúa và với nhau trong Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu mà Chúa Giêsu đã lập để ở cùng chúng ta. Sự hiệp nhất với nhau trong Bí Tích Thánh Thể trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô này sẽ là nguồn sinh lực dổi dào cho mỗi thành viên của chúng ta.


This Sunday is the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. This is a special day for the EYM. In this special celebrations all Chaplains are reminded to offer mass to pray for all benefactors and living members as well as deceased ones. Also, all members are reminded to pray for benefactors who tirelessly helps chapters and EYM in the past years.


On this day, we also celebrate our second motto: Holy Communion. One of the ten targets of our TNTT life is:


A Eucharistic Youth of the Blessed Sacrament,

Receiving communion and visiting the Tabernacle.


Let us unite with God and with one another in the Blessed Sacrament on the Solemnity of the Holy Body and Blood of Christ. Being united with one another in the Blessed Sacrament on the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ will be the source of life for all of us.


Happy Feast Day to all.


Lm. F.x Nguyễn Thanh Bình, SVD

Tổng Tuyên Úy

Celebrating VEYM's Motto of Holy Communion

VEYM celebrates its motto of Holy Communion on The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi).


The National Executive Committee invites all Chapters across the USA to save the date to host a Holy Eucharistic Adoration hour on the weekend of June 3rd, 2018 so that all VEYM members can unite in prayer and adore the Blessed Sacrament. Preparation is important in order to make the experience of Eucharistic Adoration as personal and meaningful.


For Adoration Booklet, click on:

https://docs.google.com/file/d/16aEFRyhrX8184trwi_ihFriYCNw4rORP/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Big picture

Happy 40th Anniversary to Sacred Heart Chapter, TX, the First Chapter in the Southern Region

Đoàn Thánh Tâm là một trong những đoàn TNTT đầu tiên thành lập trên nước Mỹ. Đoàn được thành lập vào năm 1978. Trước kia đoàn được mang tên Kito Vua, sau này được đổi thành đoàn Thánh Tâm.


Đoàn Trưởng, người thành lập đoàn, là trưởng Phêrô Trần Thành Tâm. Hiện là Cha Phêrô Trần Thành Tâm, SVD. Ngài đang làm việc cho tỉnh dòng Việt Nam.


Các Cha dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công) có mặt tại Gx ngày từ ngày thành lập GX và vẫn còn cai quản GX cho đến ngày hôm nay.


Cha Sở thời thành lập là Cha Đổ Thái Hòa, CRM và Cha Phó là Vũ Khiêm Cung, CRM.


Happy 40th Anniversary to Đoàn thánh Tâm

Big picture

Cha Tổng Tuyên Uý Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD cùng Quý Cha, Quý Trở Uý, Trợ Tá, và Huynh Trưởng trong ngày mừng

Kỷ Niệm 40 Năm thành lập Đoàn Thánh Tâm, Port Arthur, TX.

Youth Leader Training Camps - Damas 20 & 21 in Northern Region, May 31st-June 3rd, 2018

Sa Mạc Damas 20 & 21 tại Miền Đông Bắc được kết thúc vào ngày Chúa Nhật hôm nay. Tinh thần hăng say học hỏi của các Sa Mạc Sinh đã nói lên lòng yêu mến thiết tha của quý trưởng đối với Phong Trào. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của Phong Trào, ban nhiều hồng ân, sức khỏe xuống trên quý Sa Mạc Sinh và Ban Huấn Luyện.


Picture: Sa Mạc Sinh và Ban Huấn Luyện Sa Mạc Damas 20 & 21

Big picture

Coming week: Youth Leader Training Camp Level 3 - Tiberia & Youth Leader Trainer Training Camp - Sinai 24

Please join us in prayer to pray for the success and safety of those attending Youth Leader Trainer Training Camp, Sinai 24 - Sa Mạc Huấn Luyện Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, from Tuesday June 5th to Sunday June 10th and Youth Leader Level III Training Camp, Tiberia XII, Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III, from June 6th to June 10th, 2018. May they all encounter Christ and His Mother on their servant leader and spiritual journey.

Big picture

Joshua Conference 2018

To maintain and further develop the Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the United States, the National Executive Committee will host the Joshua Conference for members of the Chapter, League of Chapters, and Regional Executive Committees, in additional to Youth Leader Trainers and Chaplains. The Conference will be held from July 26-29, 2018 at the Woodland Christian Camp & Retreat Center, Temple, GA.


Purpose of Joshua 2018:

1. Meet and connect VEYM leaders from across the United States and from different levels (Chapters, League of Chapters, Regional, and National).

2. Provide information and update VEYM leaders on the administrative and training changes in the VEYM.

3. Present on the direction that VEYM is heading.

4. Discuss and provide feedback on VEYM's activities, administration processes, and training.

5. Discuss and provide feedback on the training of Team Leaders and Assistant Team Leaders.

6. Elect the National Executive Committee, 2018-2022.


The registration fee includes rental costs and activities planned for three days.


In order to contribute to the development of the VEYM and to serve the youths at our parishes, we ask Chaplains and Assistant Chaplains to create the conditions and financial support for local VEYM leaders to attend the Joshua Conference.


PT/TNTT/VN/HK sincerly thank you for all the work you have done to support VEYM.


Thự mời/Invitation Letter in Vietnamese | English

Hướng dẫn ghi danh tham dự/Registration Guide

Đơn chấp thuận/Approval Form

UPCOMING EVENTS

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5th, BNHTU Meeting - 3rd Quarter

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

Jul 19-22nd, Southeast Region SM C1 0238|Rạng Đông 41, Charlotte, NC
Jul 19-22nd, Southeast Region SM C2 0029|NT|Đuốc Hồng 11, Charlotte, NC

July 26-29th, Joshua Congress, GA - Bầu Cử Ban Chầp Hành Trung Ương

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quantico, VA

Aug 9-12th, Introduce VEYM to Multicultural groups/communities, Quantico, VA

Aug 9-12th, 2018 SMHLHT C2T|Tin Yêu 16

Aug 9-12th, 2018 SMHLHT CI 0237IDấn Thân 19

Aug 31-Sep 3rd, 2018 SMHLHT CI 0239ILửa Hồng 24, Mossyrock, WA

Aug 31-Sep 3rd, 2018 SMHLHT C2N 0131II NS|Damas 2, Mossyrock, WA

Aug 31-Sep 3rd, 2018 SMHLHT C2T 0030|NT|Vương Lên 35|Kerens, TX

Sep 5th, BNHTU Meeting - 4th Quarter

Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông