PRAVNO POSLOVNA SKOLA

SMEROVI:
  • poslovni administrator
  • sluzbenik osiguranja
  • pravni tehnicar
  • tehnicar zastite od pozara

POSLOVNI ADMINISTRATOR
Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestrucnog obrazovanja i školovanje traje cetiri godine, posle završene osnovne škole.Poslovni administrator radi, po pravilu, u kancelariji. Radno mesto poslovni administratori nalaze u preduzecima — firmama koje se bave razlicitim vrstama delatnosti, odnosno mogu obavljati sekretarske, administrativne, upravne i knjigovodstveno-blagajnicke poslove.Takode, mogu obavljati poslove skladištenja, nabavke, pa i prodaje. Analize su pokazale da su svim preduzecima, manjim ili vecim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama. Otuda njihovo radno mesto može biti u preduzecima privrednih i vanprivrednih delatnosti. Preporuka je da to budu po velicini mala ili srednja preduzeca.

SLUZBENIK OSIGURAANJA

U kancelarijskoj službi oni administriraju i staraju se pretežno za postojece ugovore o osiguranju. Oni, na primer, obraduju zahteve, promene ugovora, slucajeve štete i naplate ili izraduju obracun premije. U terenskoj službi aktiviraju i savetuju komitente fizicka lica i preduzeca:analiziraju potrebe za osiguranjem, izraduju ponude za nove polise ili promene ugovora i predstavljaju te ponude komitentima. Pored toga, vrše uvid na licu mesta za štete koje se odnose na ugovore o osiguranju, izraduju dokumentaciju o šteti i prosleduju je kancelarijskog službi. Kod velikih šteta ukljucuju i veštake. Službenici osiguranja savetuju komitente fizicka lica i firme i staraju se za njih u okviru kancelarijske i terenskle službe, obraduju štete i naplate i sprovode opšte komercijalne poslove npr. racunovodstva i kontrolinga.

PRAVNI TEHNICAR

Pravni tehnicari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti pravo i administracija.

U vecini slucajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obicno rade u strucnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje.Poseduju znanje iz korespondencije, maticne evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzece ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.

Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom i drugim fakultetima.


TEHNICAR ZASTITE OD POZARA

Vatrogasna takmicenja kroz pripreme i održavanje predstavljaju najadekvatniji nacin uvežbavanja i strucnog usavršavanja pripadnika svih vatrogasnih jedinica.

Motivisani sportskim i takmicarskim duhom vatrogasci se uvežbavaju i pripremaju za postizanje što boljih takmicarskih rezultata i plasman na viši nivo takmicenja cime podižu moral i opšte psihofizicko stanje neophodno za izvršavanje svakodnevnih zadataka.Discipline u kojima se takmice vatrogasci veoma su složene i zahtevaju disciplinovano i požrtvovano ucešce svakog clana ekipe podjednako,i ujedno pokazuju strucnost i uvežbanost u rukovanju vatrogasnom opremom, što predstavlja osnovni preduslov za svaku intervenciju.

Veliku ulogu u vatrogasnim takmicenjima igra i razvijanje medusobnog uvažavanja i poštovanja kako medu clanovima jedne ekipe, tako i medu svim ostalim takmicarima.U stvaranju jedne uspešne takmicarske ekipe ne ucestvuju samo izvodaci vežbi, vec i kompletan sastav jednog dobrovoljnogvatrogasnog društva ili vatrogasno-spasilacke jedinice, tako da slobodno možemo reci da organizacija i sprovodenje vatrogasnih takmicenja podjednako motiviše i takmicare i spremištare i administraciju.

Sluzbenik osiguranja