שני עמים כותבים מימין לשמאל

מה הזהות שלי לארץ-ישראל והיחס לאחר-הלא יהודי בספרות?