Mihajlo Pupin

Veliki srpski naučnik

Ukratko o Mihajlu Pupinu

Mihajlo Idvorski Pupin (1858-1935) bio je naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao Prvog reda i počasni konzul Srbije u SAD. Bio je i jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Srpskog narodnog saveza u Americi.