Het Oude Schoolkind

Gemaakt door Sanae, Stacey en Celine

Welkom bij onze presentatie over de ontwikkeling van het ouder schoolkind !

Cognitieve ontwikkeling:

De cognitieve ontwikkeling houd in dat het kind zich verder ontwikkelt in zijn hersenen. Het brein wordt actiever en het kind leert al snel nieuwe dingen. De ontwikkeling in het brein gaat zeer vooruit in de kindertijd. Daardoor kan een kind ook sneller dingen leren in de kindertijd dan wanneer het volwassen is.


Voltooiing van de concreet-operationele fase

De ontwikkeling van het denken van concreet naar abstract wordt en deze periode voltooid. Abstract denken houdt in dat iemand in staat is om te denken over dingen die niet waarneembaar zijn en ook niet rechtstreeks worden ervaren.


Sterker prestatiegericht

De behoefte om prestaties te leveren begint al rond de leeftijd 6 jaar. Deze wordt groter rond de negen jaar. Dat kun je bijvoorbeeld zijn bij sportdagen, die heel populair zijn bij deze kinderen. Er kan ook sterke competitie ontstaan wat betreft schoolresultaten. Als je ziet dat vrienden elkaar stimuleren het onderste uit de kan te halen, is dat positief. Als het zo ver gaat dat kinderen worden afgerekend voor hun resultaten door andere kinderen, is het tijd om in te gijpen.


Voltooiing van de concreet-operationele fase

De ontwikkeling van het denken van concreet naar abstract wordt en deze periode voltooid. Abstract denken houdt in dat iemand in staat is om te denken over dingen die niet waarneembaar zijn en ook niet rechtstreeks worden ervaren


Sterker prestatiegericht

De behoefte om prestaties te leveren begint al rond de leeftijd 6 jaar. Deze wordt groter rond de negen jaar. Dat kun je bijvoorbeeld zijn bij sportdagen, die heel populair zijn bij deze kinderen. Er kan ook sterke competitie ontstaan wat betreft schoolresultaten. Als je ziet dat vrienden elkaar stimuleren het onderste uit de kan te halen, is dat positief. Als het zo ver gaat dat kinderen worden afgerekend voor hun resultaten door andere kinderen, is het tijd om in te gijpen.


Analyseren en reflecteren

Het vermogen om abstract na te denken leidt tot het vermogen om te analyseren en te reflecteren. De kinderen gaan nadenken over zichzelf, dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Het reflecteren heeft ook tot gevolg dat leerlingen zich gaan afvragen of de leraar het wel bij het rechte eind hebben, ze gaan veel vragen stellen en worden kritischer. De vanzelfsprekende autoriteit van de leraar verandert. De kinderen beginnen zich gelijkwaardig te voelen met de leraar.

Seksuele ontwikkeling:

Het ouder schoolkind is op zoek naar lichamelijk contact. In het begin van deze fase vinden meisjes en jongens elkaar stom, maar aan het eind van deze fase ontstaat er steeds meer interesse in elkaar.


Verschillen in ontwikkeling tussen jongens en meisjes

Rond een jaar of elf is er een groot verschil in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes. Rond elf jaar komen er bij meisjes de eerste lichamelijke veranderingen die bij de puberteit horen. Bij jongens komen die veranderingen pas rond 12/13 jaar.


Ontluikend seksualiteit

De latente seksualiteit begint te veranderen.

Het ouder schoolkind is nauwelijks actief op seksuele gebied. Aan het eind van de basisschool periode komt er steeds meer interesse.

Big image

Creatief-expressieve ontwikkeling:

Ze krijgen een steeds betere ooghandcoördinatie en dat zorgt ervoor dat ze steeds beter worden in tekeningen maken. Het gaat ook steeds werkelijker lijken. Er komt ruimte voor artisticiteit. Ze gaan ook meer met kleuren spelen zoals het mengen van kleuren en er iets van maken. De kinderen raken meer geïnteresseerd in ingewikkelde technieken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Sociale verbanden nemen een grotere plaats in bij het oude schoolkind. Ze vinden de mening van vrienden vaak belangrijk en trekken meer met hun vrienden op.


Sterk in samenwerking

Oudere schoolkinderen kunnen goed samenwerken. Een groep kan al een leider kiezen voor een samenwerkingsopdracht. Dat wordt besloten door: uitstraling, gedurfd gedrag,

of goede prestaties op sportief of cognitief gebied.


Normen en waarden

Het oudere schoolkind heeft al de nodige normen en waarden ontwikkelt. De normen en waarden gaan over omgangsvormen en principes. Deze zijn erg belangrijk in de ontwikkeling want deze geven richting aan ons bestaan en handelen. Het is belangrijk dat we kinderen leren omgaan met normen en waarden omdat deze verschillend kunnen zijn in verschillende situaties.


Idolen

Oudere schoolkinderen trekken zich steeds minder aan van het gezag van volwassenen.

Zij ontwikkelen hun eigen meningen en willen bij hun vriendenkring en als identificatiefiguren komen nu de idolen.

Ludgerschool: 3. Sociaal emotionele ontwikkeling

Sensomotorische ontwikkeling

Grove motoriek: kracht en soepelheid

De lichaamsverhoudingen kloppen helemaal en de coördinatie ook.

75& van kinderen op deze leeftijd zitten op een sportclub.


Fijne motoriek: schrijven en tekenen

De oog- handcoördinatie wordt sterker en de fijne motoriek wordt beter.


Verschillen in ontwikkeling tussen jongens en meisjes

Lichamelijk gezien worden de verschillen tussen jongens en meisjes groter. Meisjes zijn langer omdat hun eerder hun groeispurt hebben.

Taalontwikkeling


De taalontwikkeling is in verschillende fases gedeeld zoals klankontwikkeling, woordenschatontwikkeling, grammaticale ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling, metalinguïstische ontwikkeling, schriftelijke taalontwikkeling.


Klankontwikkeling

Is al in een eerdere fase voltooid


Woordenschatontwikkeling

Het groeit de je hele leven door. Het verschilt per kind hoe de woordenschat ontwikkelt. Het onderwijs helpt er wel bij maar het verschil per kind zal er blijven.


Grammaticale ontwikkeling

Het kind kent al verkleinwoorden en ze weten wanneer de zinsconstructie correct is. En ze gaan bewust gebruik maken van de taal.


Metalinguïstische ontwikkeling

Ze kunnen reflecteren over taal. Ze gaan nadenken over moeilijkere woorden en over moeilijkere zinnen en over de structuur van teksten.


Schriftelijke ontwikkeling

Schrijven wordt in plaats van een doel een hulpmiddel om zich uit te drukken.

Maar dat verschilt ook per kind.

Big image