Zoolzweer

Infectieziekte

Wat is het?

Een zoolzweer is een aantasting of ontsteking van de klauwlederhuid, die met name voorkomt op plaatsen waar de klauw het zwaarst wordt belast. De meest vookomende plaats van een zoolzweer noemt men ook wel de typische plaats op deze plek komt bij overbelasting van de klauw de lederhuid klem te zitten tussen de achterrand van het klauwbeentje en het zoolhoorn.

Hoe te behandelen?

Behandelen van een zoolzweer gebeurt door de koe zoveel mogelijk op de gezonde klauw te laten lopen, indien de klauw met de zoolzweer niet voldoende verlaagd kan worden, dient onder de gezonde klauw een blokje aangebracht te worden om de zoolzweer te ontlasten. Het hoorn rond de zoolzweer dient zo veel mogelijk verdunt te worden en eventuele randen dienen, net als dubbele zolen, verwijdert te worden. Intapen van een zoolzweer is niet nodig, verbanden die niet op tijd verwijdert worden werken averechts en een ontlaste zoolzweer geneest zo wel.

Hoe zoolzweer te voorkomen?

Preventie geschied door het voorkomen van stinkpoot, bevangenheid, zoolbloedingen en beschadigingen van buitenaf. Door de klauwen tenminste twee keer per jaar preventief te bekappen kan de overmatige hoorngroei aan de achterbuitenklauw en de stinkpoot aantasting beperkt worden waardoor zoolzweren minder zullen voorkomen.
Qua huisvesting dient er ook opgelet te worden dat de koeien voldoende (10-14 uur/dag) en makkelijk kunnen liggen om de klauwen te ontlasten. Rubber op de vloeren zorgt voor beduidend minder zoolbloedingen.
Vetri-Tools - Vitri-Box

Vragen

1. Waaruit ontstaat zoolzweer? Meestal uit beschadigingen of kneuzingen.

2. Kan er een ontsteking ontstaan als zoolzweer niet behandeld wordt? Ja.

3. Hoeveel keer moet je bekappen per jaar om zoolzweer te voorkomen? twee keer per jaar.

4. Wat doet een dier met zoolzweer? zoveel mogelijk proberen om de klauw met de zoolzweer te ontlasten door een bodemwijde stand en door de benen enigszins gestrekt te houden.
5. Waar moet je opletten met het behandelen van de zoolzweer? de koe zoveel mogelijk op de gezonde klauw te laten lopen

Hoe ontstaat het?

Meestal ontstaat een zoolzweer uit beschadigingen of kneuzingen, die kunnen samenhangen met bevangenheid, lokale overbelasting en stinkpootranden.
Zoolzweren worden beschouwd als het eindstadium van zoolbloedingen. Het is een erg pijnlijke aandoening, waarbij het leven door voortdurende overbelasting kan gaan uitstulpen en komt knel te zitten. Indien niets aan de zoolzweer wordt gedaan kan er een ontsteking bij ontstaan die naar binnen slaat en daar de diepe buigpees aantast. In het ernstigste geval kan deze vervolgens afscheuren. Een rund met zoolzweer zal zoveel mogelijk proberen om de klauw met de zoolzweer te ontlasten door een bodemwijde stand en door de benen enigszins gestrekt te houden. Zoals bij alle klauwaandoeningen ligt het veel.

Antwoorden

1. Meestal uit beschadigingen of kneuzingen.
2. Ja.

3. Twee keer per jaar.

4. Zoveel mogelijk proberen om de klauw met de zoolzweer te ontlasten door een bodemwijde stand en door de benen enigszins gestrekt te houden.

5. De koe zoveel mogelijk op de gezonde klauw te laten lopen