המועצה הירוקה

כיתה ד'3 מבית הספר לאומנויות אפיק תשע"ד

כנס הילדים

כיתה ד3 יצאה לטיול ושמו כנס ילדים, תשע"ד