מערכת ההובלה באדם

הלב מבנה ותפקיד

מבנה הלב

התבוננו במבנה הלב. רשמו מה המשותף לורידים ומה משותף לעורקים.

מהו תפקידה של המחיצה?