Moeilijk Hanteerbaar gedrag

Hoe ga je hier mee om als familie?

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen…Vele definities zijn daar al voor bedacht. Eigenlijk komt het er op neer, dat een oudere of een aantal ouderen niet doen wat jij als verzorgende graag wilt. De verschijningsvormen van “gedragsproblemen”, zijn even divers als er ouderen zijn. Iedere verzorgende kent zijn eigen voorbeelden.

Preventie

In het algemeen zijn er een aantal punten die preventief werken op gedragsproblemen. Als Familie kan je veel betekenen voor je ouder, grootouders en

  • Zet allereerst in op de relatie met ouderen.
  • Bekijk zo nu en dan hoe ze jou bekijken. Een oudere met een boos gezicht, een verdrietige blik..maar ook een blije blik, kan aanleiding zijn voor een praatje, Het kan net het praatje zijn, dat vervelend gedrag voorkomt.
  • Bewaak de relaties tussen de ouderen onderling. Wees alert en als je iets merkt meld het dan aan de verpleging
  • Benoem hoe belangrijk de band is die er is. Zo heb je iets positiefs waar op terug gekeken kan worden.

Kan je als familie iets betekenen?

Zeker kan je wat betekenen. Ook in de preventie kan een gesprek werken. Het is belangrijk om te vertellen wat de band voor u betekend

Contact

Heeft u vragen? dan kunt u terecht op de volgende websites.