Aardrijkskunde

arm rijk

Arme landen

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelingslanden vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider.

uitbuiging stoppen

Terre des Hommes zet zich in om deze uitbuiting te stoppen. We voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. We werken altijd samen met lokale projectpartners en zijn actief in 17 landen.

Wij maken het verschil!

Hoe kun je helpen

Het VN kinderrechtenverdrag vormt de basis voor ons werk. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.