Idade Moderna

En Europa e en España

O descubremento de América

En 1492 unha expedición española dirixida polo navegante Cristovo Colón chegou a América.

Co descubrimiento de América por parte dos españois comezou a Idade Media.

Big image
El sueño de Cristobal Colón I (Érase una vez las Américas)

Grandes cambios desta época

Os descubrimentos xeográficos:Outros paises como Inglaterra ou Portugal foron as costas de África e Asia buscando metais preciosos.

O desenvolvemento do comercio:A exploración de novos territorios xerou grandes riquezas e o crecemento das cidades.

A aparición das monarquías absolutas:Os reis europeos aumentaron o seu poder á custa da nobreza.A partir do século xvlll, o poder dos reis creceu mais.

As novas correntes relixiosas:O cristianismo dividiuse entre católicos, que obedecían ao Papa e protestantes.

Big image

A sociedade da Idade Moderna

Big image

Xente do común

Desenvolvemento cultural na Idade Moderna

No século xv inventouse a imprenta, que permitiu unha mais rápida transnmisión de coñecementos e ideas.

Na Idade Moderna distinguense tres etápas:

Idade Moderna en España

Os comenzos da Idade Moderna en España

A Idade Moderna comezou en España a finais do século xv, co reinado dos Reis Católicos.

Estes reis uniron as coroas de Castela e Aragón.

Reforzaron o seu poder fronte aos nobres e crearon unha monarquía autoritaria, sendo os reis tiñan a maxima autoridade militar e xudicial.

No século xvl, España alcanzou un gran poder baixo os reinados de:Carlos l e do seus fillo Filipe ll.Estes reis gobernaron un grande imperio.

Carlos l erdou extensos territorios en Europa e iniciou a colonización de América.

Anbos mantiveron longas e custosas guerras en Europa.

Big image

O século xvll e xvlll

O século xvll foi un periodo de crise en España:
As longas e custosas guerras en Europa arruinaron a economia da Monarquía Hispánica
Diminuíu a poboación pola crise na agricultura, as guerras e as enfermedades.
Producironse graves rebelións políticas en 1640, Cataluña e Portugal iniciouse unha longa guerra.

Guerra de Sucesión

O rei Carlos ll morreu sen descendencia e comezou a Guerra de Sucesión para ver quen ia gobernar España, e fixeren votacións e gañou Filipe de Anjou, este unificou as leis de todosa os reinos cos Decretos de Nova Planta.
Carlos lll creou Reais Academias=Ciencia
Reais Frábricas=Economía

Sociedade

Nobreza e o clero: eran os grupos privilexiados tiñan gran parte das terras e non pagaban impostos.
A igrexa tivo moita importancia, fundou misións para estender o católicismo.
Xente do común: tiña que pagar impostos, ainda que os burgueses enriqueceron grazas ao comercio con América, os campesinos e os artesans vivian en condicións de pobreza.
Big image

Cultura

O Século de Ouro comezou no século xvll España viviu unha eatapa de esplendor cultural, xurdiron grandes pintores como Velazquez.Na literatura autor de novela como Cervantes.
Big image