Gedrags- en beroepscodes

Codes die van toepassing komen op werk maar ook op school.

Beroepscodes

Beroepscodes komen eigenlijk ook van toepassing buiten het werkveld. Er zijn verschillende eigenschappen die je dient te gebruiken op je werk.


Het eerste punt is professioneel gedrag, professioneel gedrag is belangrijk. Vooral als je de overhand over de cliënten wilt behouden. Je kunt niet zomaar persoonlijke ideeën en ervaringen gaan delen met de cliënten, zonder dat het een speciale toepassing heeft. Het is altijd goed om privé en werk gescheiden te houden, maakt niet uit bij welk beroep.


De tweede eigenschap is geduld. Geduld komt ook van toepassing buiten je werkveld. Wanneer je over geduld beschikt kan je beter met mensen omgaan. Je hebt een hogere grens voordat iemand je irriteert. Irritatie zorgt vaak voor ongewenst gedrag tegenover de cliënten.


Respect is de derde eigenschap die belangrijk is. Het is gewenst om respect te hebben voor de cliënten en ze ook zo te behandelen. Wanneer je met respect behandeld wordt voel je je beter.


Enthousiasme is ook belangrijk. Wanneer je enthousiast bent steek je de mensen aan met vrolijkheid. De cliënten zullen zeker beter reageren op iemand die vrolijk overkomt dan iemand die gehumeurd overkomt. Mensen met een grote hoeveelheid enthousiasme zullen over het algemeen harder werken en doorzetten tot het doel van dat moment bereikt is.


Het laatste punt dat ik wil bespreken is teamwork. In de zorg is samenwerking heel belangrijk. Je werkt natuurlijk met collega's en het is belangrijk dat je goed met ze kan omgaan en werken. Cliënten vertrouwen op de samenwerking van de verzorgers. Ook wanneer je alleen iets niet kan, kan je door samenwerking altijd terugvallen op de ander.

Gedrags- en beroepscodes zijn noodzakelijk

Gedragscodes

Gedragscodes komen veel overeen met beroepscodes. Je wilt je medemens overal goed behandelen en in je privé leven is het beter om ook voor goede gedragscodes te gaan. Wanneer je over goede gedragscodes beschikt kom je beter over en het maakt het leven ook een beetje makkelijker.


Enthousiasme is net als bij beroepscodes een goede eigenschap. Wanneer je enthousiast bent volhard je sneller in de doelen die je wilt bereiken. Of het nou moeilijk of makkelijk is, enthousiasme zorgt ervoor dat je harder werkt. Met enthousiasme kun je ook je mede klasgenoten of je vrienden aansporen harder hun best te doen en ze misschien vrolijk maken.


Aardig zijn is ook noodzakelijk in het leven. Wanneer je aardig bent naar de ander en ze dus met respect behandeld krijg je dat van de meeste mensen ook wel terug. Wie goed doet goed ontmoet. Met aardigheid kom je veel verder dan wanneer je gemeen bent tegen mensen.


Barmhartigheid is een derde eigenschap. Wees niet egoïstisch en geef de ander wat je kan geven. Je pen uitlenen tijdens de les is goed voor de band tussen jou en je klasgenoten. Zelf zou je ook uit de brand willen worden geholpen als je in de problemen zat.


Let op je woordgebruik. Wanneer je scheldt kan je veel mensen kwetsen. Opmerkingen kunnen zeer doen ook al bedoel je het niet heel slecht. Ieder mens heeft zijn zwakke kanten, de ene is meer depressief als de ander en soms kan je mensen onderuit helpen met bepaalde woorden.


Alles gedragscodes zijn toepasbaar op het werkveld, net als alle beroepscodes toepasbaar zijn in je privé leven (Op school, thuis en onder vrienden). Hou rekening met hoe je jezelf overbrengt aan anderen!