Technoleg ac datblygiadau ar APPLE.

Dysgwch amdano'r datblygiadau ar APPLE

GWAHANOL DATBLYGIADAU....

Mae llawer o ddatblygiad ar Apple, un ohonyn nhw yw’r iphone. Dechreuodd y syniad ‘iphone’ yn 2007 ar Ionawr 9fed , ganddo’r dyn o’r enw Steve Jobs . Mae iphone’s yn dechrau gyda’r iphone 2G , 3G ,3GS ,4 ,4S ,5 ,5C,5S, 6 , 6PLUS .

Gyda’r iphones roedd llawer o ddatblygiadau e.e. yr appiau . Ar y iphone mae llawer o appiau e.e. appiau gemau , appiau tecsio , appiau google , appiau cerddoriaeth a channoedd mwy . Datblygodd pan ddechreuodd yr IO.S , mae IO.S yn meddwl taw chi’n gallu gwellhau eich iphone a chael mwy o bethau diddorol arno !

Chi gallu cael gwahanol IO.S e.e. IO.S , IO.S2 ,IO.S3 , IO.S4 IO.S5, IO.S6,IO.S7 IO.S8 ac yn olaf yr IO.S9. Mae apple yn cael fersiynau newydd er mwyn ei gwellhau ei iphonau , felly er mwyn gwneud pob un yr un peth mae pob iphone yn cael neges bwysig i ddweud mai fersiwn newydd IO.S ar ei iphone.

Apple iPhones All Generations SpeedTest (5C, 5S, 5, 4S, 4, 3GS, 3G, 2G)

PRYNU IPHONE!

Os rydych chi eisiau prynu iphone y lle gorau gallech chi , bydd angen I chi mynd I siopau ffonau e.e. EE , TESCO , O2, VIRGIN , 3 , VODAFONE a llawer mwy!!! Bydd rhaid i chi wneud siŵr taw chi'n mynd i'r siop gorau i wneud yn siŵr bod chi'n ddim yn talu gormod am yr iphone . Os ydych chi yn angen update ar eich ffon bydd eich siop ffon yn anfon chi neges yn dweud '' your update is needed '' . Gyd bydd angen I chi gwneud yw mynd I eich siop ffon ac dweud mae angen update , ac byddet yn cael ffon gwell na'r ffon roedd ganddet chi.

Apple watch .

Un o'r datblygiadau sydd wedi gwneud effaith mawr ar apple yw'r Apple watch. Mae'r apple watch yn fel watch sydd yn gweithio fel ffon symudol e.e os mae rhywun yn ffonio chi ac mae eich ffon symudol ddim genet ti ,bydd y neges yn dod ar eich apple watch . Chi hefyd gallu chaware gemau arno , gwrando ar cerddoriaeth , afon neges , siarad I eich teulu . Mae nhw'n dweud '' apple watch I just like a phone on your wrist , it works the same as a iphone ''. Os yr ydych eisiau prynu apple watch bydd yn costio £288.99 am un.

Apple Watch — Guided Tour: Welcome

apple mac

apple mac

Dyma apple mac , mae 'r apple mac wedi cael ei datblygu trwyddo y blynyddoedd fel yr iphones .! Mae'r apple mac yn cyfrifiadur sydd yn tenau iawn ac hefyd yn gallu cario hwn yn eich bag eich hyn . Chi gallu cael gwahanol lliwiau e.e du , gwyn , aur ac arian .

Dyma video yn ddangos apple mac .

The new MacBook - Reveal