עלון לפסח

מגישים: מועצת תלמידים

סרט פסח

סרט וחידון לפסח

שאלות

1 מה היה במכת דם?

2 איזה נסים קראו בעשרת המכות?

3 מה אמר משה לפרעה בכל פעם שבא אליו ואמר לו לשחרר את בני ישראל ממצריים?

4 כמה זמן היו בני-ישראל במצריים?

5 כמה זמן היו בני ישאל במדבר?

6 הים אהרן באותו הזמן היה קיים?

7 כמה משרתים היו לפרעה?