Stoornis van Heller

Wat is de stoornis van Heller?

Stoornis van Heller word ook wel desintegratiestoornis van de kindertijd genoemd. Het is een neurologische aandoening.

Big image

Ziekteverloop

Een kind met het syndroom van Heller worden kort na de geboorte gezien als een normaal gezond kind. Kinderen met deze aandoening ontwikkelen zich de eerste 2 jaar (of langer) normaal en heeft geen afwijkende verbale of non verbale communicatie, ook aan de motoriek van het kind is niets te merken. Tussen het 2e en 10e levensjaar raken ze hun geleerde vaardigheden weer kwijt.. Het Syndroom van Heller is niet te genezen. Kinderen raken permanent achter in de ontwikkeling en hebben intensieve zorg nodig.

Kenmerken

  • De motorische vaardigheden gaan achteruit.
  • Beperkingen van de communicatie (taal gaat achteruit, weinig fantasie spel).
  • Beperkingen van non-verbale gedrag, er niet inslagen relaties met leeftijdgenoten te ontwikkelen, gebrek aan sociale en emotionele wederkerigheid).

Gevolgen

In sommige gevallen is het kind in de fase die aan de stoornis voorafgaat prikkelbaar, angstig of hyperactief. De symptomen ontwikkelen zich vaak ook steeds verder. In de meeste gevallen stabiliseert de aandoening zich en soms treedt ook een lichte verbetering op.

Behandeling

- Mensen met de stoornis van Heller hebben intensieve zorg nodig. De behandeling bestaat uit een combinatie van therapie en medicatie. Door middel van therapie wordt geprobeerd om kinderen weer taal bij te brengen en sociale vaardigheden op te bouwen. Door goed gedrag te belonen wordt geprobeerd kinderen extra te motiveren. Bijstand van ouders is hierbij van groot belang.

Childhood Disintegrative Disorder