Medicinska škola"Dr Milenko Hadžić"

Sve o školi

Ovo je škola koju ja nameravam da upišem kad završim Osnovnu Školu...:)...:)...:)...;)

Medicinska škola "Dr Milenko Hadžić" u Nišu je jedna od najstarijih medicinskih škola u Srbiji. Od 1946. godine do danas, iz naše škole je izašla armija medicinskih radnika, školovana za najraznovrsnija zanimanja u oblasti zdravstvene struke.

Trenutno se u školi obrazuje devet obrazovnih profila:

1.Medicinska sestra tehničar(MST)

2.Fizioterapeutski tehničar(FT)

3.Sanitarno-ekološki tehničar(SET)

4.Stomatološka sestra tehničar(SS)

5.Kozmetički tehničar(KT)

6.Farmaceutski tehničar(FM)

7.Laboratorijski tehničar(LT)

8.Medicinska sestre-vaspitač(MSV)

9.Pedijatrijska sestra-tehničar(PS), ali nedostaju još dva smera:gerijatrijska sestra i zubni tehničar.

Nalazi se u Zetskoj ulici(Zetska 55) prema niškoj pivari.

Teorijska nastava i ostalo

Teorijska nastava,praktična nastava i vežbe odvijaju se u školi i zdravstvenim ustanovama u Nišu i okolini. 37 odeljenja pohađa nastavu u 18 učionica, 12 kabineta, jednoj fiskulturnoj sali i terenima oko škole. Škola poseduje biblioteku i čitaonicu, modernu laboratoriju i stomatološku ambulantu. Sve ovo smešteno je u tri školske zgrade. Uslovi rada u školi su dobri i ne razlikuju se od uslova u većini srednjih škola na teritoriji grada Niša. Obnavljanje školskog inventara, nameštaja i nastavnih sredstava trenutno je ograničeno na kabinete. U proteklom periodu nabavljana je nova informatička oprema i najsavremenija oprema za kabinet estetske nege, popunjavana su nastavna sredstva u kabinetima namenjenim vežbama zdravstvene nege, u laboratoriji.

Potpuno nova oprema kupljena je za novoformirani smer kozmetički tehničar. Kada je reč o razvoju infrastrukture škole i kapitalnim investicijama, u toku 2010 - 2011. godine realizovana je kompletna rekonstrrukcija krova na školi. Nakon obavljenih radova na rekonstrukciji električne instalacije, obaveljeno je krečenje. Izvršena je dodatna nabavka školskog inventara, stolica i đačkih klupa. Poslednja investicija je kupovina tzv. "pametne table".

Obrazovni rad sprovodi 124 profesora. Od toga 73 je sa visokom školskom spremom, 21 sa višom školskom spremom i 27 spoljnih saradnika. Od 73 profesora sa visokom školskom spremom 13 je sa specijalizacijom, 2 profesora sa magisterijumom i 1 sa zvanjem pedagoški savetnik. Spoljni saradnici su doktori sa različitim specijalizacijama.

Stručna služba broji 7 radnika (sekretar škole, referent za redovne učenike, referent za prekvalifikaciju, knjigovođa, blagajnik, psiholog i pedagog).

O higijeni, ispravnosti i grejanju stara se 13 radnika.

Pored objekata škole, za ostvarivanje nastavnog plana i programa praktičnih vežbi i vežbi u bloku koriste se sledeće zdravstvene ustanove:

1. Klinički centar Niš,
2. Dom zdravlja Niš,
3. Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica,
4. Institut za zaštitu zdravlja Niš,
5. Vojna bolnica Niš,
6. Institut za prevenciju, lečenje i rahabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja,
7. Stomatološka klinika Niš,
8. Zavod za transfuziju krvi Niš.
9. Udružene apoteke Niš.
10. Studentska poliklinika.
11. Dečja ustanova "Pčelica".
12. Kozmetički saloni.

Ove zdravstvene ustanove pružaju solidne uslove za stručno osposobljavanje učenika. Boravak u njima i rad na poslovima svih zanimanja zahteva visok stepen stručnosti, humanosti, odgovornosti i preciznosti, kao i nesebičnu brigu za druge, naročito bolesne i nemoćne. Učenici kroz praktičan rad u zdravstvenim ustanovama sagledavaju prave dimenzije svojih budućih zanimanja, shvataju da ona od njih zahtevaju i fizičku izdržljivost i spretnost, a pre svega znanje.

Ritam radnog dana.

Nastava u školi odvija se u dve smene, tako što prvi i drugi razred imaju nastavu u prepodnevnoj smeni, a treći i četvrti u popodnevnoj. Nastava za prvu smenu počinje u 8 časova, a završava se u 13.55, a za drugu počinje u 14 časova i završava se u 19.55.

Praktične vežbe i vežbe u bloku odvijaju se u zdravstvenim ustanovama po posebnom rasporedu, a po pravilu počinju u 7 časova.

Dopunski, dodatni rad i slobodne aktivnosti održavaju se pre ili posle redovne nastave, po rasporedu koji je naznačen u dnevniku rada razredne knjige.

Za pojedine smerove organizovan je specijalni raspored rada prema kome u dane kada imaju časove prakse, nemaju časove teorije.

Slobodne aktivnosti učenika su sastavni deo vaspitno-obrazovne delatnosti škole i zajedno sa nastavnim aktivnostima doprinose kompletnom razvoju ličnosti učenika, podstiču stvaralačke sposobnosti i razvijaju individualne sklonosti učenika.

Sekcije okupljaju učenike različitih razreda na principu dobrovoljnosti i učešća učenika u izboru sadržaja rada sekcije. U našoj školi rade sledeće sekcije:

I Kulturno-umetničke sekcije: recitatorska, literarna, dramska, muzička omladina i likovna.

II Naučno-istraživačke sekcije: sekcija za fiziku, ekološka sekcija, sekcija za istoriju, psihologiju, geografiju, za strane jezike, za hemiju, za informatiku.

III Sportsko-rekreativne sekcije: odbojka, atletika, plivanje, rukomet, stoni tenis, košarka, fudbal, streljaštvo, sportska gimnastika, kros.

IV Sekcije uže stručnih predmeta: prva pomoć, realističko prikazivanje povrede, plazma program, zdravstvena tribina, saradnja sa crvenim krstom.

V Klub Ujedinjenih nacija.

U školi uspešno radi Đački parlament.

Školovanje je tako programski koncipirano da svršenim učenicima omogućava direktno uključenje u proces rada, ali i prohodnost na više škole i fakultete. Posle položenog maturskog ispita zdravstveni radnik je dužan da volontira 6 meseci u zdravstvenoj organizaciji i posle toga da polaže državni ispit. Nakon položenog državnog ispita može da zasnuje radni odnos u odgovarajućoj zdravstvenoj organizaciji. Prohodnost na više škole i fakultete je široka, gotovo neograničena, što znači da učenici biraju ne samo fakultet zdravstvene struke, već i sve ostale fakultete i više škole zavisno od ličnog interesovanja i sklonosti. Razlog za to verovatno leži u podjednakoj zastupljenosti opštih i stručnih predmeta u nastavnim programima. Opteobrazovni predmeti, koji obezbeđuju široku prohodnost, zastupljeni su u svim zanimanjima sa 15 predmeta raspoređenih u 4 razreda. Stručni predmeti su zastupljeni u svim zanimanjima sa 8 predmeta, a užestručni predmeti, koji se izučavaju u 3. i 4. razredu usko su vezani za zanimanja. Da bi učenik mogao da stekne neophodna znanja i veštine potrebno je da redovno pohađa nastavu i sistematski uči, sa velikim interesovanjem za ono što uči.

U svemu ovome, verovatno, leže razlozi za ogromno zanimanje osnovaca za našu školu. U proteklom periodu zauzimala je jedno od prva tri mesta u Niškom regionu, po broju zainteresovanih đaka za upis. Da bi se učenik upisao u našu školu potrebno je da polaže prijemni ispit iz srpskog jezika i književnosti i matematike. Uslovi za upis određeni su zajedničkim konkursom za sve srednje škole.Istorijat škole


Medicinska škola "Dr Milenko Hadžić" u Nišu osnovana je Rešenjem ministra narodnog zdravlja NR Srbije, broj 48093 od 19.09.1946. godine. Osnovana škola je internatskog tipa, ranga srednje škole u trogodišnjem trajanju. Rad u školi je počeo 07.10.1946. godine sa jednim odeljenjem od 30 učenica, lekarskih pomoćnica, u jednoj učionici Trgovačke akademije (sadašnja Gimnazija "9. maj"), a kasnije u zgradi Higijenskog zavoda.

Svoju zgradu, namenski podignutu, škola je dobila 04.10.1948. godine u Ulici braće Tasković br. 44. Drugi i treći sprat ove zgrade služili su kao školski internat. Nova zgrada je dugo bila bez vode, kanalizacije i struje, a učionice bez dovoljno nameštaja. S obzirom da su to bile prve posleratne godine situacija je razumljiva. 1959. godine počele su pripreme za formiranje Medicinskog fakulteta u Nišu i njegovo useljenje u zgradu Medicinske škole.

Sve do juna 1953. godine škola je nosila naziv prema kadrovima koje je školovala. Bila je Srednja medicinska škola za lekarske pomoćnice, Srednja medicinska škola za dečije negovateljice itd. Kasnije dobija svoje sadašnje ime po doktoru Milenku Hadžiću, čoveku velikog srca, narodnom lekaru. Dan škole 12. decembar obeležava se od 1959. godine, jer je to datum godišnjice smrti ovog narodnog heroja.

Od skromnog početka 1946. godine, škola se postepeno razvija prateći sveukupni razvoj ratom opustošene zemlje. Osnovana kao škola za lekarske pomoćnice, vremenom sve više širi svoju delatnost otvaranjem novih odeljenja. Uvode se odseci za laborante, dečije negovateljice, babice, a nešto kasnije i za farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radiološke i zubne tehničare, pedijatrijske sestre, sanitarne tehničare, kuvare - dijetetičare, stomatološke sestre, vaspitačice, kozmetičare.

Otvaranjem Medicinskog fakulteta u Nišu, škola je preseljena 22.11.1961. godine u novosagradjenu zgradu u Zetskoj 55, gde se i danas nalazi. U leto 1966. podignuta je montažna zgrada u školskom dvorištu sa osam učionica. 1971. izgrađena je i treća zgrada za potrebe vežbi zubnih tehničara, koja je kasnije adaptirana u školsku ambulantu sa pedijatrijskom i stomatološkom službom. Danas je ova zgrada u fazi renoviranja za svoje prvobitne potrebe. 1977. izgrađena je fiskulturna sala od sredstava mesnog samodoprinosa.

U svojoj pedeset sedam godina dugoj istoriji škola je društvu dala armiju medicinskih radnika, koja pokriva ukupne potrebe svog regiona, a u početku i cele jugoistočne Srbije. Mnogi od njih su nastavili svoje školovanje i postali uspešni lekari i profesori, koji su se vraćali svojoj školi učestvujući u nastavi kao redovni profesori ili honorarni stručni saradnici.Prekvalifikacija

Pored uobičajenog redovnog školovanja u Medicinskoj školi se obavlja i vanredno školovanje. Tip vanrednog školovanja je prekvalifikacija posle završene četvorogodišnje škole. Učenici se prekvalifikuju za sledeća zanimanja:

- medicinska sestra - tehničar,
- pedijatrijska sestra,
- stomatološka sestra,
- fizioterapeutski tehičar,
- laboratorijski tehničar i
- farmaceutski tehničar.

E-mail škole je: medicinska_skola_nis@yahoo.com

http://www.skolarac.net/media/k2/items/cache/9c2fe6cb8c357cf6d57c8926869c1003_XL.jpg(SLIKA ŠKOLE "Dr Milenko Hadžić)


A sada po nešto o smerovima medicine:


Medicinska sestra - tehničar (MST)

Ovaj smer je najstariji u školi. Pre skoro 60 godina to su bile lekarske pomoćnice, negovateljice, a nešto kasnije medicinske sestre. Zanimanje MST stiče najšire obrazovanje, pa je medicinskim sestrama omogućeno da rade na skoro svim odeljenjima i mestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Učenici obrazovanje stiču preko opštih i stručnih predmeta. Ovi drugi usko prodiru u sve grane medicine. Izučavaju se preko teorijske i praktične nastave koja se ostvaruje u školskim kabinetima i u klinikama. Teorijsku nastavu iz stručnih predmeta predaju stručni saradnici, lekari specijalisti hirurgije, infektivnih bolesti, internih bolesti, epidemiologije, biohemije, ginekologije, neuropsihijatrije, pedijatrije. Praktičnu nastavu u školi i na klinikama vode viši medicinski tehničari i medicinski radnici sa fakultetskim obrazovanjem. Opšti predmeti su široko zastupljeni, naročito u prve dve godine obrazovanja. Učenici stiču dobro opšte obrazovanje što im omogućava upis na sve fakultete i više škole. MST ima najbliži neposredni kontakt sa bolesnikom. Nega bolesnika, ljubaznost, lepa reč su njihov osnovni posao. Oni pripremaju bolesnika za kontakt sa lekarom i izvršavaju naloge dobijene od lekara. Direktno učestvuju u deljenju terapije, uzimanju materijala za laboratorijske analize, vođenju medicinske dokumentacije, pripremi bolesnika za određene medicinske radnje. MST je jedno od najodgovornijih lica za stanje pacijenta, njegove higijene, kao i higijene njegove okoline. U isto vreme ona je i zdravstveni edukator, neko ko neprestano učestvuje u unapređenju zdravstvene kulture svoga okruženja. Jasno je da to mora biti osoba koja je pre svega odgovorna, čovekoljubac i humanista. Prizori koje svakodnevno sreće često nisu prijatni, treba izdržati i saživeti se sa velikom količinom ljudske patnje i nemoći, bolesničkim jecajima i kricima. Ići u medicinsku školu znači prolaziti i kroz jednu veliku školu života u kojoj se stiču iskustva većini nedostupna. Nekada su osmeh i dobra reč mnogo delotvorniji od lekova i to je nešto što medicinska sestra treba da nosi u sebi.Možda zakletva Florans Najtingel to najslikovitije pokazuje (preuzmiteovde). Prve dve godine MST intenzivno vežbaju u školskim kabinetima koji su solidno opremljeni. To svoje znanje (nameštanje kreveta, lična higijena bolesnika, osnove davanja terapije...) kasnije u 3. i 4. godini proširuju i direktno primenjuju na praksi u skoro svim klinikama Kliničkog centra Niš, Vojne bolnice, Psihijatrijske bolnice, Doma zdravlja... Na praksi je kontakt sa pacijentom neposredan, a rad naših učenika često potpuno samostalan.

Zbog svega rečenog mogućnosti za zapošljavanje su velike. Naši učenici mogu da rade u svim dispanzerima, domovima zdravlja, ustanovama kućne nege, patronažnim službama, na svim bolničkim odeljenjima. Veliki broj naših đaka uspešno se zapošljava i u inostranstvu gde su priznati i vrlo uspešni radnici. Ciljevi i zadaci smera su: • prijem i otpust bolesnika
 • staranje o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnikom i održavanju higijene prostorija, nameštaja i pribora
 • dezinfekcija i sterilizacija pribora, materijala, instrumenata, nameštaja i prostorija
 • sprovođenje lične higijene nepokretnih bolesnika
 • kontrola vitalnih znakova, priprema za vizitu i praćenje iste
 • trebovanje hrane i sprovođenje veštačke ishrane
 • sprovođenje odgovarajućih medicinsko - tehničkih radnji
 • trebovanje i briga o dopremanju lekova i aplikacija lekova
 • pripremanje i uzimanje materijala za dijagnostička ispitivanja
 • pripremanje materijala i bolesnika za razne dijagnostičke i terapeutske procedure
 • priprema materijala i instrumenata za rad u previjalištu
 • učešće u izvršavanju dijagnostičkih postupaka (EKG, spirometrija...)
 • prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
 • vođenje medicinske dokumentacije
 • sprovođenje mera preventivne zdravstvene zaštite
 • sprovođenje zdravstvenog vaspitanja.

 • Fizioterapeutski tehničar (FT)
 • Jedno je od najtraženijih zanimanja u Medicinskoj školi. Interesovanje je svake godine veliko, a za razliku od ostalih smerova, za ovaj se naročito zanimaju dečaci. Zato se, donekle, smatra muškim zanimanjem u pretežno ženskoj školi. Suština ovog zanimanja su osnove rehabilitacije i nega bolesnika. Uči se nega i rahabilitacija obolelih, povređenih i invalidnih lica (dece i odraslih) koji su potpuno ili delimično nepokretni. Prve dve godine ne razlikukuju se suštinski mnogo od ostalih smerova. Učenici vežbaju u školskom kabinetu negu bolesnika i savladavaju osnovne radnje vezane za rehabilitaciju. Opremljenost kabineta je prilično skromna, ali se u ovom periodu intenzivno radi na osavremenjavanju. Poručena nova oprema stići će u toku ove školske godine. Praktična nastava se izvodi u Domu zdravlja, Vojnoj bolnici, na Klinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku i Institutu za kardiovaskularna i reumatska oboljenja "Radon". Na svim ovim mestima učenici uče i uvežbavaju veliki broj opštemedicinskih i fizikalnih procedura: upotrebu svetlosne energije, toplotne energije, hidroterapije, elektroterapije, magnetoterapije, ultrazvučne terapije, različitih masaža i vežbi (kineziterapije). Učenik koji se opredeli za ovaj smer mora da poseduje snagu, kondiciju i spretnost za obavljanje velikog broja manuelnih radnji prilikom masaža i važbi. Prethodno stečeno teorijsko znanje primenjuje upotrebom različite aparature koja je zastupljena na klinikama i sve savremenija. Ovo se naročito odnosi na veliki broj elektroaparata (naizmenične struje, ultrazvuka...). Ovaj posao je usko povezan i sa upotrebom lekovitog blata, parafina, radom u bazenima (različite hidroprocedure), saunama... Stručne predmete predaju lekari specijalisti fizijatri. Mogućnost zapošljavanja FT je velika: bolnice, domovi zdravlja, klinike, instituti, zavodi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, prirodna lečilišta, saloni lepote, sportski klubovi.
  Ciljevi i zadaci smera su:

  • prijem i priprema bolesnika
  • izrada plana tretmana na osnovu uputstava fizijatra, uzetih tekstova i funkcionih ispitivanja
  • sprovođenje fizikalnih procedura i jednostavnijeg kinezi - tretmana
  • sprovođenje mera zaštite zavisno od aparature koju koristi i vrste aplikovanog agensa
  • provera ispravnosti aparata
  • obuka u sprovođenju kinezi - tretmana u kućnim uslovima
  • vođenje dokumentacije.Sanitarno-ekološki tehničar (SET)

Ciljevi i zadaci smera su:

 • prikupljanje i tabeliranje demografskih pokazatelja i zdravstvenog stanja stanovništva
 • snimanje i praćenje higijensko - sanitarnih uslova u radnoj i komunalnoj sredini
 • snimanje vodnih objekata i uzimanje uzoraka vode za piće
 • merenje zagađenosti vazduha, buke, osvetljenja
 • merenje mikroklimatskih uslova u životnoj i radnoj sredini
 • sanitarni nadzor u proizvodnji i prometu životnih namirnica
 • uzorkovanje životnih namirnica, hrane i deponija i nadzor
 • ostvarivanje zdravstveno - vaspitnog rada
 • organizovanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na terenu
 • snimanje i praćenje higijensko - sanitarnih uslova u objektima fizičke kulture i rekreacije i sredstvima javnog sobraćaja.

Stomatološka sestra - tehničar (SS)

Stomatološka sestra je zanimanje koje se sastoji od aktivnog asistiranja u stomatološkoj ordinaciji u toku svih stomatoloških zahvata. Počinje prijemom pacijenata, a nastavlja se pripremanjem ili raspremanjem radnog mesta, sterilizacijom instrumenata i dezinfekcijom, mešanjem materijala, vođenjem administracije, trebovanjem materijala i održavanjem aparata. Tokom školovanja učenici ovladavaju veštinama asistiranja u svim fazama popravke zuba, vađenja zuba, zbrinjavanju oboljenja mekih tkiva, izrade mobilnih i fiksnih protetskih radova, asistiranja pri zbrinjavanju oboljenja zuba dece i lečenja ortodontskih nepravilnosti.
Stomatološke sestre učestvuju u sprovođenju mera prevencije stomatoloških oboljenja zdravstveno-vaspitnim radom u vrtićima, predškolskim ustanovama i savetovalištima za trudnice.
Tokom prve i druge godine pored učenja opšteobrazovnih i stručnih predmeta, vežbe iz stručnih predmeta održavaju se u školskim kabinetima. Kabinet je loše opremljen, bez stomatološke stolice, a postoji samo siromašna zaostala aparatura iz vremena školovanja zubnih tehničara u našoj školi. Nadamo se da će se ponovnom verifikacijom ovog smera i opremanjem kabineta za zubne tehničare, popraviti sveukupna situacija i za smer SS.
U trećem i četvrtom razredu praktična nastava se izvodi na odeljenjima Klinike za stomatologiju i u Domu zdravlja. Vežbe iz infektologije, u trećem razredu, održavaju se na Klinici za infektologiju. Stručne predmete i vežbe drže diplomirani stomatolozi sa završenim različitim specijalizacijama iz ove oblasti.
Mogućnosti zaposlenja su u svim stomatološkim ordinacijama. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i priprema pacijenta za zubno - lekarske intervencije
 • priprema radnog mesta, instrumenata, medikamenata i materijala za zubno - lekarske intervencije
 • asistiranje lekaru za vreme izvođenja zubno - lekarskih intervencija
 • ukazivanje prve pomoći kod besvesnog stanja
 • pranje i sterilizacija instrumenata i materijala i kontrola sterilizacije
 • dezinfekcija instrumenata i materijala koji ne podležu sterilizaciji
 • održavanje zubno - lekarskog pribora i aparata
 • vođenje i čuvanje zubo - zdravstvene dokumentacije
 • sačinjavanje izveštaja
 • trebovanje i čuvanje potrebnog materijala, instrumenata i pribora
 • sprovođenje preventivnih mera i zdravstveno - vaspitni rad.

Farmaceutski tehničar (FM)

Ovo je jedno od najpopularnijih zanimanja u našoj školi. Upisuju ga učenici koji pokažu najbolje znanje na prijemnom ispitu i, uglavnom, "vukovci". Razlozi za takvu atraktivnost ovog smera leže u činjenici da je ovo relativno nov smer i da su mogućnosti za zaposlenje velike - u svim apotekarskim ustanovama i galenskim laboratorijama. Pri Medicinskom fakultetu otvorena je Farmacija, nov fakultet u Nišu, pa je time omogućeno i studiranje, što naši učenici najčešće koriste kao mogućnost posle završene srednje škole.
FM prve dve godine stiču opšte i stručno obrazovanje kroz teorijsku i praktičnu nastavu u školskoj laboratoriji. Laboratorija u najvećoj meri zadovoljava potrebe nastave. U toku je adaptacija zgrade u kojoj će biti smeštene laboratorije farmakološke tehnologije i farmakološke hemije, kao i novi kabinet hemije. Rekonstrukcija i renoviranje će biti završeni u toku ove kalendarske godine, pa će učenici imati savršene uslove za vežbanje i rad.
Rad FM je uglavnom manuelne prirode. Sastoji se od odmeravanja i preračunavanja supstanci od čega zavisi tačnost i preciznost izdatih lekovitih ili pomoćnih lekovitih sredstava. Blok nastava se trenutno odvija u vojnoj galenskoj laboratoriji gde su naši učenici rado prihvaćeni i uvek dobrodošli. Ova vojna ustanova je najzaslužnija za formiranje školske laboratorije i materijalno-tehničku podršku ovom smeru naše škole. Mi im se zbog toga toplo zahvaljujemo.
Mogućnosti zaposlenja su u svim apotekama i galenskim laboratorijama (gde se direktno prave praškovi, rastvori i masti).
Ciljevi i zadaci smera su:

 • održavanje aparata i instrumenata i pribora za izradu lekovitih preparata
 • merenje, pakovanje i signiranje tipskih pakovanja
 • izvođenje farmaceutsko - tehnoloških operacija pri izradi različitih oblika lekovitih preparata
 • dopunjavanje standardnih sudova potrebnim materijalima
 • pripremanje pakovanja za ručno izdavanje
 • pripremanje aseptične komore i sterilizacija potrebnih sudova
 • prijem i smeštaj lekova i ostalih farmaceutskih preparata
 • pripremanje demineralizovane, destilovane i sterilizovane vode
 • priprema sirovina u industrijskim pogonima za izradu lekovitih preparata
 • vođenje farmaceutske administracije.

Laboratorijski tehničar (LT)

Zanimanje laborant ne zahteva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad LT se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahteva spretnost, znanje i pre svega preciznost. Današnje laboratorije su kompjuterizovane i automatizovane pa LT opsužuje moderne aparate. To opsluživanje se sastoji od njihove standardizacije i rada na njima, kao i njihovog održavanja.
Vežbe LT se izvode u školskoj laboratoriji koja najvećim delom zadovoljava potrebe nastave. Otvaranjem novih školskih laboratorija i kabineta hemije potrebe će biti zadovoljene u potpunosti. Ostale vežbe, kao i praksa realizuju se u laboratorijama Doma zdravlja, Instituta za zaštitu zdravlja i u Laboratoriji kliničkog centra.
Posle završene srednje škole LT mogu da rade u svim zdravstvenim laboratorijama i u laboratorijama koje ispituju ispravnost životnih namirnica (one se nalaze u fabrikama gde se proizvodi hrana).
Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem bolesnika i uzimanje materijala za laboratorijske analize
 • neposredna priprema reagenasa, pribora i aparata za rad
 • izvođenje osnovnih biohemijskih analiza krvi, urina, fecesa i crevnih sokova
 • priprema preparata i izvođenje osnovnih bakterioloških i parazitoloških analiza
 • priprema preparata za izvođenje i izvođenje osnovnih hematoloških analiza
 • priprema i izvođenje osnovnih hemijskih i bromatoloških analiza
 • vošenje stručne dokumentacije