סוגי אנרגיה שאנו ממליצות להשתמש בהם

מגישות נועה גירטלר גל יעקב וליאם קלנדרוב

לכבוד המשרד להגנת הסביבה

אנו מעוניינות להמליץ לכם על מספר סוגי אנרגיה שלא מזיקים ועל החסרונות והיתרונות של סוגי אנרגיה אלה ועל מספר תחנות כוח שלא מזהמות. בעבודה זו אנו ניתן לכם מספר דוגמאות.

סוגי האנרגיה שמשתמשים בהם בארץ-

נפט, פחם, גז טבעי.

אנו ניתן לכם תמונות ואת ההיתרונות והחסרונות של כל אנרגיה.