Gedragscode

voor Verzorgende IG

Het doel van de beroepscode Verzorgende

Om als verzorgende goed je werk te kunnen doen heb je richtlijnen nodig ook wel waarden en normen genoemd. Om daarin te voldoen is de beroepscode Verzorgende in het leven geroepen. Deze beroepscode Verzorgende geeft je een leidraad in de beslissingen die je neemt. Belangrijke waarden waarop de beroepscode is opgebouwd zijn: vertrouwelijkheid, eerlijkheid, respect, weldoen, rechtvaardigheid, geen schade toebrengen en autonomie. Het is een soort van basis die je nodig hebt/moet bezitten!
Jou taak als verzorgende is gericht op het voorkomen van handicap en ziekte, je bijdrage leveren aan het beter maken en het herstel van je patiënten, het verlichten van het lijden van terminaal zieken en het bevorderen en in stand houden van de gezondheid van de patiënten die je verzorgt.

Inhoud beroepscode Verzorgende

De beroepscode verzorgende is een 24 pagina’s tellend boekwerk waarin de rode draad vermeld staat wat je moet doen om je te houden aan de beroepscode Verzorgende.
Deze beroepscode bestaat eigenlijk uit vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zal ik proberen in het kort te vermelden waar deze over gaat.