PBM Managementvaardigheden

Week 3

Reflectie week 3

Weer een super leerzame training. Dit keer met een onderwerp dat ik onderschat heb. Bij het lezen van het BOB-model had ik niet het idee dat het zó lastig was. Na de uitleg die in de les is gegeven werd het duidelijker wat het precies inhield. Uit de oefeningen is gebleken dat het eigenlijk veel lastiger in elkaar zit dan verwacht. Het onderscheidt in de 3 subjecten (Beeldvorming, oordeelsvorming & besluitvorming) is goed te maken. Het duidelijk toepassen ligt ingewikkelder, en voornamelijk de beeldvorming. Het gaat om de juiste inleiding met een duidelijk wat en waarom. Ik heb gemerkt dat ik hier wat diepgang in mis. Door het te oefenen en duidelijk op te schrijven moet dit tot op een voldoende niveau komen. Wat naar voren kwam is dat het met een groep tot een bepaald besluit komen lastig is als iedereen van te voren als zijn mening klaar heeft. Het is dat niet meer een echt 'overleg', maar een discussie waarin iedereen zijn/haar eigen mening wil verdedigen. Ik heb bij de laatste oefening 'water bij de wijn gedaan'. Het doel was tot consensus komen. Met de tijdsdruk en ieder zijn/haar mening werd het chaos. Waardoor ik heb toegegeven, zodat we met elkaar tot een besluit kwamen. Dit was dus alleen voor het groepsbelang. Hierbij heb ik aangegeven dat als er niet sprake was van een bepaalde tijd, dat ik door was gegaan op mijn mening.

Ik heb mij deze week wat meer op de achtergrond gehouden. Daarbij was het wel duidelijk dat ik er was en wat de mensen van mij konden verwachten. Als het nodig was dat ik mijn mening gaf of ergens tussen moest komen, heb ik dit gedaan. De doelgerichtheid waar ik naar streef heeft alsnog invloed gehad. Dit door het toegeven op een bepaald moment aan de groep, waardoor er tot een besluit gekomen kan worden en dit voor het groepsbelang. Ik ben van mening dat dit een belangrijke training is geweest en dat ik er ook écht iets van heb geleerd! Tevens sluit het goed aan op mijn leerdoel!

Opdrachten Bob

1.

Beeldvormingsfase: de voorzitter geeft een duidelijke inleiding en iedereen weet waar het over gaat. Dit komt voornamelijk omdat we al weken met het project bezig zijn en iedereen zich van te voren inleest in betreffende literatuur.


Oordeelvormingsfase: Sparren met elkaar over de verkregen informatie. Iedereen brengt hierbij zijn eigen mening in en er ontstaat een discussie. Doordat we vast liepen op een bepaalde berekening, hebben we de hulp van de projectleider erbij geroepen. Dit heeft niets toegevoegd.


Besluitvormingsfase: Na 2 uur hebben we besloten dat iedereen de berekening met de waardes nog een keer maakt en dat we de volgende bijeenkomst deze gaan bekijken en dan een besluit gaan nemen.


2.

Werksituatie:

Iedereen wordt bij elke situatie betrokken, omdat we wekelijks met hetzelfde personeel zijn. Iedereen weet vrijwel alles betreft het werk. Als er een probleem is wordt er naar de mening van iedereen gevraagd en hier wordt ook goed naar geluisterd. Hierover wordt dan gepraat en er wordt uiteindelijk door de bazin een besluit genomen.


Ik denk dat er weinig sprake is van de beeldvormingsfase, dit omdat iedereen al op de hoogte is van vrijwel alles. Als dit niet zo is, dan wordt er duidelijk aangegeven hoe en wat.

Het vragen naar de mening van iedereen en het luisteren hierna hoort thuis bij de oordeelvormingsfase. Hier heb ik verder niets aan op te merken.

Het nemen van het besluit doet de bazin, ik vindt dit goed. Iedereen heeft inspraak gehad en moet zich neerleggen bij het besluit. Hier zijn nog nooit problemen mee geweest.

Roos van Leary

1. Bekijken van het filmpje.

2. Lezen van de literatuur.

3. Test: http://www.testjegedrag.nl/tjg/zelftest/zelftest.htm


Resultaten
Vragenlijst interpersoonlijk gedrag (VIG)

Interpretatie dominantie (DOM) en affiliatie (AFF) scores.

De twee scores vatten de belangrijkste informatie samen van hoe u uzelf op de vragenlijst beschreven hebt.Ze vormen twee wezenlijke aspecten van uw interpersoonlijke gedrag:
- de mate waarin u uzelf als dominant, dan wel als submissief omschrijft,
- de mate waarin u uzelf als affiliatief, dan wel als vijandig omschrijft.
Anders gezegd: uw basishoudingen tegenover macht en tegenover intimiteit.


Interpretatie "Roos van Leary".

De segmenten in de rechterhelft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf beschreven hebt als affiliatief (de "Samen"-pool van Leary); de segmenten in de linkerhelft als vijandig (de "Tegen"-pool van Leary).

De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf omschreven hebt als dominant (de "Boven"-pool van Leary); de segmenten in de onderste helft als submissief (de "Onder"-pool van Leary).

Hogere scores (meer naar de buitenkant) wijzen op negatievere zelfomschrijvingen dan lage scores.


De typering van uw zelfbeeld is als volgt:

kritisch op anderen, vastberaden, open en direct;
kan voor zichzelf zorgen;
door anderen gerespecteerd, houdt van verantwoordelijkheid, goede leider;
met een ruim hart en onbaatzuchtig, moedigt aan, heeft er plezier in om voor anderen te zorgen;
samenwerkingsgezind;
dankbaar;
kan gehoorzamen;
kan klagen wanneer dat nodig is.