POZIV ZA ŠKOLSKO TAKMIČENJE

Kategorija: Saobraćaj

Izrada testa

Tuesday, March 31st, 1-2pm

45 Đerdapska

Ниш

Školsko takmičenje održaće se 31.03. 2015. u 13:00 časova u kabinetu za tehničko i informatičko obrazovanje.
Poziv važi za učenike 5., 6., 7., i 8. razreda. Na sledeći nivo plasiraju se 2 ekipe.

Školsku ekipu na opštinskom takmičenju čini 8 (osam) takmičara – po dve devojčicei dva dečaka starosne grupe B i po dve devojčice i dva dečaka starosne grupe C,koji su postigli najbolje pojedinačne rezultate na školskom takmičenju

Kalendar ostalih nivoa takmičenja dat je na slici:
Big image

Dodatna pojašnjenja u vezi kategorija

Učesnici ŠZOS razvrstavaju se u tri starosne grupe:

- grupa A: takmičari koji u toku kalendarske godine u kojoj se održava takmičenje nisu

navršili 10 godina starosti,

- grupa B: takmičari koji u toku kalendarske godine u kojoj se održava takmičenje

navršavaju 10, 11 ili 12 godina starosti,

- grupa C: takmičari koji u toku kalendarske godine u kojoj se održava takmičenje

navršavaju 13 i više godina starosti.

Pod kalendarskom godinom podrazumeva se period od 01. januara do 31. decembra. U

toku jednog takmičarskog ciklusa takmičar ne može da menja starosnu grupu.