קייטנת תקשורת דיגיטלית

מדריכה: איילה לפיד

כותרת JHKH

התנסות בכתיבת טקסט

סיום קייטנת תקשורת דיגיטלית

Monday, Aug. 11th, 10:30am

This is an online event.

ביום זה אנחנו נפרדים מהקייטנה הדיגיטלית ומתחילים להנות משארית החופש הגדול