פירורים

אפילו כאלה לא יישארו על הצלחת....

Big image