Arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt bent kun je nog steeds een inkomen hebben. Dit doordat er allerlei sociale voorzieningen zijn.


Wulbz

Wulbz staat voor: Wet uitbreiding doorbetalingsverplichting bij ziekte. De eerste twee jaar bij ziekte heeft de werknemer recht op maximaal 70% doorbetaling van het volledige loon door de werkgever


Wet verbetering poortwachter

Deze wet zorgt ervoor dat het ziekteverzuim zo kort mogelijk wordt gehouden. Na acht weken van ziekte moet er een plan van aanpak gemaakt worden. Hierin moet staan welke stappen de werkgever en werknemer gaan zetten om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit plan moet worden ingediend bij de Arbo-dienst


WGA & IVA

WGA: Als je niet volledig arbeidsongeschikt bent, en wel kunt werken kom je in aanmerking voor de 'Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten'. Bij werkinzet van minimaal 50% is de WIA-uitkering hoger.IVA: Als je volledig arbeidsongeschikt bent kom je in aanmerking voor de 'Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten'. Je krijgt dan een uitkering van 80% of meer van je laatst verdiende loon.