Olja

Av: Lukas Olsson och Elin Tedborn

Olja

Olja bildas när döda växter och djur lagras under lång tid i syrefattig miljö under högt tryck och temperatur. Då bildas kolväten, kolväten kan vara olja, kol och naturgas. Olja kan raffineras till olika sorters kolväten som t.ex. bensin, diesel, eldningsolja, smörjolja, gasol m.m.


Idag används olja till mycket bl.a. att driva bilar, värma upp hus, tillverka el, m.m.


40% av EU:s energi kommer från olja.


De stora nackdelarna med olja är miljöpåverkan vid förbränning och vid ev. läckage.

Tillgång i Sverige

Olja har utvunnits på Gotland, Totalt ca 100 000 kubikmeter.


Små mängder olja har hittats i Dalarna.

Miljöpåverkan

När olja brinner omvandlas det till en mängd andra ämnen, bl.a. koldioxid, svavel- och kväveföreningar. Koldioxid påverkar klimatet och utsläppen av koldioxid anses generellt som ett av världens allvarligaste miljöproblem.


Prisuppgångar

Det har skett stora prisuppgångar på olja. Mellan år 1997 och 2006 steg priset med 121%


Dyrare utvinningskostnader och ökade spänningar i mellanöstern kan få oljepriset att fortsätta stiga.

Lagring

Olja kan lätt lagras. Olja kan bl.a. lagras i bergrum eller tankar.

I Sverige och EU finns det regler om beredskapslagring vilket innebär att oljebolagen ska lagra bensin och diesel så att det räcker i tre månader.


Effekt

Olja är mycket effektivt.


Vid t.ex. uppvärmning av hus går det snabbt att få värme eftersom oljan brinner lätt och skapar mycket hetta. Det är även vanligt förekommande för att tillverka el av olja eftersom olja är pålitlig och påverkas inte av vädret eller temperatur som t.ex. vind och vattenkraft.