בלדה

איה צוברי

בלדה

הם מתים בייסורים

מתים בכאבים

מתפללים שיפסק

והכאב יפסק

אט אט נשמתם גוססת

בדמיהם מתבוססת

ויזכרו זאת לנצח

את קולו של הרוצח