הערכה חלופית בתנ"ך

מגישה : נועה חכמון

הכתבה - "המלכת שאול למלך"

שאול בן קיש הינו הבן הצעיר ביותר מהמשפחה הקטנה ביותר בשבט בנימין , בחור טוב יפה תואר, וגיבור חיל. הסיפור מתחיל כאשר שאול ונערו יוצאים לחפש אחר האתונות של אביו של שאול. שאול ונערו חיפשו את האתונות בכל מקום אך לא מצאו , שאול הציע שיחזרו כי חשב שאביו דואג להם וכבר לא רוצה את האתונות. הנער מנע משאול לחזור , אמר לו שנביא נמצא בארץ צוף אליה הגיעו מאוחר יותר, הנער רצה לדבר עם הנביא. לרוע המזל , לשאול לא היה דבר אשר יכל להביא לנביא , אין לו לחם להביא לנביא. אך הנער לא וויתר ואמר לשאול שיש בידיו רבע שקל אשר יוכל לתת לנביא. השניים הגיעו לארץ צוף, שם היה הנביא , ומצאו נערות יוצאות לשאוב מים. שאול שאל אותם האם הנביא נמצא והן ענו שהוא הגיע באותו היום לעיר ושעליהם למצוא אותו לפני שיעלה לבמה להקריב זבח ולאכול. עוד אמרו הנערות שהעם לא יאכל עד שהנביא יבוא , הוא זה שמברך על הזבח. השניים עלו לבמה והנביא שמואל יצא לקראתם. אך הדבר ששאול והנער לא ידעו היה שיום לפני ששניהם הגיעו , ה' גילה לשמואל ששאול משבט בנימין יגיע ושמואל ימשח אותו למלך על העם. שאול ביקש משמואל שיגיד לו מה הוא רואה , ושמואל אמר שהוא רואה את עצמו עולה על הבמה וכל העם אכל איתו. עוד אמר שמואל שהאתונות של אביו של שאול נמצאו וששאול יהיה מלך על עם ישראל. שאול ענה שהוא הבן הצעיר ביותר במשפחתו, בן למשפחה הקטנה ביותר בשבט בנימין , במילים אחרות - שאול שאל למה דווקא הוא נבחר למלך, הבן הצעיר ביותר ממשפחה הקטנה ביותר. שמואל נתן לשאול ולנערו את המקום אשר בראש הקרואים , ואמר לטבח להביא לשאול את המנה שהייתה אמורה להיות שלו. כאשר הכל הסתיים , שמואל ירד מהבמה ודיבר עם שאול על הגג. ובבוקר היום למחרת , שמואל קרא לשאול לעלות לגג , ושניהם ירדו מן הגג ושמואל ביקש משאול שיגיד לנער להשאיר את השניים לבד, כי שמואל היה אמור להמליך את שאול למלך בפעם ה1 , ובסוף , המליך שמואל את שאול למלך בפעם ה1- משח אותו בשמן.