Zinnebeeld

Zomer workshops

Sociale vaardigheidstraining


Creatief therapeutische werkvormen worden bewust gehanteerd om een groeiproces in gang te zetten. Het geeft zelfinzicht en schept nieuwe mogelijkheden. Door te kijken naar hoe het product tot stand komt krijgen we informatie aangaande ons functioneren. Spreken over wat we in het beeldend medium zien gebeuren helpt om onder woorden te brengen wat er bij jezelf gebeurt.
Door analoog te werken kunnen mensen dichter bij hun beleving en bewust wording komen. Vb. Word ik nu boos omdat het niet lukt? In het dagelijkse leven word ik ook boos als iets mij niet direct lukt. Door het beeldproces te veranderen kan ook psychologisch iets veranderen.

Voor deze cursus hoef je helemaal niet creatief onderlegd te zijn.

Sociaal vaardiger en sterker staan, reeks van 5 lessen

Monday, July 16th 2012 at 4-8pm

Zinnebeeld, De Knod 36, 2980 Zoersel

Hoe werken we ?

- creatieve beeldende opdrachten

- kringgesprek

- zelfreflectie


Doel: ontwikkelen van vaardigheden:

- jezelf durven tonen

- durven & leren verwoorden

- luisteren naar elkaar

- inzicht in eigen beleving/functioneren, woorden krijgen

- inzicht in beleving van anderen -> ik ben niet alleen

- contact maken met anderen

- je plaats durven innemen

- omgaan met grenzen

- gevoelens herkennen/erkennen


Diverse reeksen van 5 lessen telkens van 16 tot 18 u

- 16 Juli tem 20 Juli: 13-15 jaar

- 20 tem 24 augustus: 16-18 jaar

- 27 tem 31 augustus: 8-12 jaar


Voor meer info: www.zinnebeeld.me

of contacteer ons op info@zinnebeeld.me