חיפוש אחר דמויות מוסתרות: תואר שני

למידת חקר: השלמת פערים על ידי חז"ל

פרויקט בקורס דרכי הוראה חדשניות, תואר שני, ד"ר שרה ויינשטיין

תיאור הפרויקט

אפשרות א': דמויות של נשים

רוב רובן של רשימות השמות במקרא הן רשימות של גברים. בעקבות כך, כאשר אישה מוזכרת - הסקרנות עולה ועמה הרצון לדעת יותר על הדמות. מי האישה הזאת? מפני מה זכתה להיזכר במקרא? מה מיוחד בה?


בפרויקט זה, כל זוג תחקור דמות אחרת של אישה (או קבוצת נשים) שמוזכרת בלי פירוט או בלי פירוט יתר. (קבוצה אחת תחקור אישה שאפילו לא מוזכרת בתורה אבל מוזכרת על ידי חז"ל.) כאשר חז"ל עמדו בפני דמויות כאלו, הם ניסו להשלים את הפערים וייחסו תכנים וסיפורים לדמויות אלו. בפרויקט זה תגלו את הסיפורים ותנסו להבין את המסרים שרצו חז"ל להעביר דרך תיאור דמויות אלו.


אפשרות ב': דמויות של גברים


ישנם דמויות של גברים במקרא שמוזכרים בשמם, אך אין עליהם הרבה פירוט. כאשר חז"ל עמדו בפני דמויות כאלו, הם ניסו להשלים את הפערים וייחסו תכנים וסיפורים לדמויות אלו. בפרויקט זה תגלו את הסיפורים ותנסו להבין את המסרים שרצו חז"ל להעביר דרך תיאור דמויות אלו.

הוראות לפרויקט:

1. הכינו דף מקורות בגוגל דוקס או בוורד. מקורות אלו יהוו את הבסיס לפרזנטציה שלכן בפני הכיתה.

2. למדו את המקורות. חלקו אותם לשורות ממוספרות כדי להקל על הלמידה.

3. צלמו את המקור המסומן בכוכבית ברשימת המקורות שלכן, וצלמו גם את שער הספר.

4. כתבו שני משפטים על ספר זה (המסומן בכוכבית). (תקופת הספר, המאה של עריכתו, ומשפט על סוג מאפייני הספר. - השתמשו במילים שלכן וכתבו הפניה למקור שלכן.

5. בחירת כלי לפרויקט – מפורט למטה.

תיאור הפרזנטציה

הוראות לפרזנטציה: כל פרזנטציה מוגבלת ל10 דקות. אם אתן עוברות את הזמן תצטרכו לסיים אפילו אם לא הצגתן את מה שהכנתן. נא לעשות "חזרה גנרלית" כדי לבדוק אם הפרזנטציה עומדת בזמנים.


 • בחרו כלי להצגת הפרזנטציה המתאים לכן: משחק, סרטון, מצגת, מצגת אקטיבית, (דוגמת smore, roojoom, emaze, ), הצגה, שיר, שילוב של כלים ואמנותיים, "מה שאתן רוצות" - למי שאתן רוצות. בחרו את אוכלוסיית היעד של הפרזנטציה והתאימו אותה לאוכלוסיית יעד זו.

 • הכינו את עצמכן גם כן לשאלות של סטודנטיות אחרות ושל המרצה!

 • שלבו התייחסות למשמעות הלמידה, מוסר השכל שיוצא מתיאור הדמות, מה הלימוד יכול לתרום לתלמידים מבחינה אישית, דתית, רוחנית וכו'.

 • במהלך הפרזנטציות האחרות תתבקשו למלא משוב עמיתים על הסטודנטיות האחרות.

מחוון לפרזנטציה

הוראות להגשת העבודה:

שלבו בעבודה המודפסת את המרכיבים הבאים:

 1. דף המקורות: מקורות מחולקים לשורות וממוספרות
 2. ניתוח המקורות כולל התייחסות לדעות השונות שמצאתן
 3. המקור המצולם ותיאור הספר
 4. פיסקאות שבהם את מתייחסת למשמעות הלמידה, מוסר השכל שיוצא מתיאור הדמות, מה הלימוד תרם לכן מבחינה אישית, דתית, רוחנית וכו'.
 5. תיאור הקשיים שהיו לכן במהלך הלמידה והתייחסות לקשיים שיכולים לעלות בהוראת הנושא.
 6. הפרזנטציה שכלן.

הוראות להדפסה

**הקלידו את הכל בגופן דוד, גודל 12, רווח כפול וצבע שחור. מספרו את העמודים. אוריד 3 נקודות אם הגשה היא לא לפי כללים אלו.

תאריך הגשת העבודה

נקבע בכיתה
Big image

לוח זמנים

תאריכי הכנה לפרזנטציה:

כ" ז ניסן (23/4)

ד' אייר (30/4)

י"א אייר (7/5/17)


תאריכי פרזנטציה:

י"ח אייר (14/5/17)

כ"ה אייר) 21/5/17)

ג' סיון (28/5/17)

י' סיון (4/6)

מחוון לציון

50% הפרזנטציה

30% דף המקורות וניתוחם, כולל הסבר של מחלוקות או דעות שונות

5% המקור המצולם ותיאור קצר של הספר

10% התייחסות למשמעות הלמידה ותיאור הקשיים בהוראות הנושא

5% משובי עמיתים

הדמויות

כל זוג תבחר דמות אחת - הירשמו בגוגל דוקס המצורף כאן. כל הקודם זוכה.

אפשרות 1. סרח (שרח) בת אשר

המקורות:

1. הפסוקים בתנ"ך

2. תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י"ג ע"א מ" מי לנו גדול מיוסף " עד דף י"ג ע"ב "קיים זה כל מה שכתוב בזה".

3. ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז סד "רבי אליעזר אומר" עד ף"ף מיד ויאמן העם"

4. רמב"ן פרק ל"ד פס' י"ג סוף ד"ה ויענו בני יעקב את שכם... מהמילים" ואם נאמין בספר מלחמות בני יעקב" עד סוף הפסוק.

5. התרגום המיוחס ליונתן עם כתר יונתן: בראשית פרק מו פסוק יז

6.ספר הישר (מצורף כאן למטה)


* צלמו את הילקוט שמעוני (מקור 3)

אפשרות 2. הנשים הצובאות

המקורות

1. הפסוקים בתנ"ך

2. אונקלוס על הפסוק בתורה ותרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק בנביאים

3. התרגום המיוחס ליונתן וכתר יונתן על הפסוק בספר שמות

4. מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי סימן ט' עד "שהעמידו את כל הצבאות האלה".

5. רש"י על הפסוק בתורה

*צלמו את הסימן במדרש תנחומא (ורשא).

אפשרות 3 : אסנת אשת יוסף

המקורות
 1. הפסוקים בתנ"ך
 2. בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט ד"ה ויהי מקץ שנתים ימים, מהמלים" ד"א בכל עצב יהיה מותר" עד "שנטל את בתה"
 3. כתר יונתן (תרגום לעברית של התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל) על בראשית פרק מ"א פס' מ"ה ובראשית פרק מ"ח פס ט'.
 4. בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט סימן ב' מהמילים "ד"א בכל עצב יהיה מותר, כל דבר שנצטער יוסף....עד המילה "בתה".
 5. פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ז (היגר) עד: או פרק ל"ח במהדורה שבספרייה: "שנ' ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע"
 6. ילקוט שמעוני יהושע רמז ט

 7. *צלמו את המקור בפרקי דרבי אליעזר

אפשרות 4: שפרה ופועה

המקורות


1. שמות פרק א'

2. תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב "ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' " עד "בן שמושיע את ישראל"

3. רש"י שמות פרק א' פסוק ט"ו

4. ילקוט שמעוני יהושע רמז ט ד"ה "כי שמענו את"

5. אברבנאל שמות פרק א מהמילים:"והנה המילדות א"א (אי אפשר)" עד "כמו שצוה אותן " .

*צלמו את המקור בילקוט שמעוני

אלישבע בת עמינדב

המקורות


1.שמות פרק א' פסוק ט"ו, ותלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב מ"ויאמר מלך מצרים למילדות" עד ואלישבע"

2.שמות פרק ו' פסוק כ"ג, ותלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קי עמוד א' מ"אמר רבא: הנושא אשה" עד "לאחי האם"

3. שיר השירים פרק ג פסוק ו'

4. ויקרא פרק י' פסוקים א' – ג' ושיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג : ז' מ"מי זאת עולה" עד "כתימרות עשן"

5.משלי פרק לא פסוק כה ו*מדרש משלי (בובר) פרשה לא: כה ד"ה עוז והדר לבושה.

6.אבן עזרא משלי פרק לא פסוק כה ד"ה ליום אחרון


*צלמו את מדרש משלי (בובר)

אפשרות 5: אשת און בן פלת

המקורות

 1. הפרק בתורה (שימו לב: מתי שמו מופיע ומתי שמו לא מופיע!)

 2. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב מ"תנו רבנן: עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא" עד דף ק"י ע"א "אדהכי והכי אבלעו להו".

 3. רש"י שם על הקטע במספר 2.

 4. משנה מסכת בבא קמא פרק ח משנה א' עד ובבשת" ומשנה ו'


*צלמו את המקור במשנה- מהדורת קהתי

אפשרות 6: הנשים בחטא העגל

המקורות


1.שמות פרק כד: יג-יד, פרק לב: א-ב

2.מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא סימן יט עד "לא נאמר אלא "אשר באזניהם"..."

3. פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מד או פרק מ"ה במהדורה שבספרייה:

...ולפי שהיה חור משבט יהודה" עד "באזני נשיהם אין כתיב כאן אלא באזניהם…".

4.רש"י שמות פרק לב ד"ה באזני נשיכם.

5.אבן עזרא פירוש הקצר שמות פרק לב פסוק א ד"ה קום עשה לנו אלהים, מהמילים " ויש אומרים כי טעם פרקו את נזמי הזהב" עד המילים "ברשות האנשים הנה", וגם פסוק ג' שם ד"ה אשר באזניהם.


*צלמו את הסימן בפרקי דרבי אליעזר

אפשרות 7: ציפורה אשת משה

המקורות

1.הפסוקים בתורה (בספר שמות ובספר במדבר)

2.מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א ד"ה ויקח יתרו עד "וירף וגו'".

3. ספרי זוטא פרק יב סימן א' ד"ה "ותדבר מרים ואהרן במשה" עד "הרק אך במשה דבר ה'."

4. רשב"ם במדבר פרק יב פס א ד"ה כי אשה כושית לקח

*צלמו את הסימן במכילתא

אפשרות 8: בת יפתח

המקורות:


8. בת יפתח

1.ספר שופטים פרק י"א עד פרק י"ב פסוק ז'

2.מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בחוקותי סימן ה

3.רד"ק שופטים פרק י"א פסוק ל"א ד"ה והעליתיהו עולה, ופרק י"א פסוק ל"ט ד"ה ויעש לה את נדרו אשר נדר

4.ויקרא פרק כ"ז פסוק כ"ט

5.רמב"ן שם ד"ה כל חרם אשר יחרם מן האדם מהמילים " וזה היה טעותו של יפתח בבתו" עד " וטעותו היה ממה שאמרתי".

*צלמו את מדרש תנחומא

אפשרות 9. נעמה בת למך

המקורות


1.בראשית פרק ד עד פסוק טו כרקע, ואז פסוקים ט"ז – כ"ב.

2.בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כג סימן כ"ב

3.מדרש אגדה (בובר) בראשית פרק ד סימן כ"ב

*4.פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כב מ"ר' מאיר אומר" עד "ואומר הנפילים היו בארץ".

5.רמב"ן בראשית פרק ד ד"ה ואחות תובל קין נעמה


*צלמו את פרקי דר' אליעזר

אפשרות 10: בני אפרים המתים

המקורות

1) שמות פרק י"ג פסוקים י"ז – י"ח , ורשב"ם פרק י"ז

2) יחוסם של בני אפרים בספר דברי הימים א' פרק ז (עד פסוק כ"ז)

3) חזון "העצמות היבשות" בספר יחזקאל

4) תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צב עמוד ב מהמילים: "רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר" עד "העצמות היבשות שמעו דבר ה'".

*5) פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מז מהמלים "ר' אליעזר אומ' כל אותן השנים" עד המילים "שנ' בני אפרים וכו'".


*צלמו את פרקי דר' אליעזר

אפשרות 11: יתרו : מתאים ל3 סטודנטיות

המקורות

1. ספר שמות פרקים ב', ג', ד', וי"ח (מה שקשור ליתרו)

*2. מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א מ"וישמע יתרו" עד "בן נון יהושע"

3. מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א מ" ר' אלעזר המודעי אומר" עד וירף וגו'".

4. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צד עמוד א מ "ויחד יתרו" עד "ארמאי קמיה".

5. מדרש תנחומא (בובר) פרשת יתרו סימן ה סעיף ה "וישמע יתרו כהן" עד "גדול ה' מכל האלקים"

6. שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א:לב מ"ולכהן מדין שבע בנות" עד "באחרונה הן באות".


*צלמו את המכילתא

אפשרות 12. נחשון בן עמינדב

המקורות:


1. שמות פרק א' פסוק ט"ו

2.במדבר פרק ב', במדבר פרק ז'

*3.מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ה מ"ור' יהודה אומר בלשון אחר" עד "אעשהו מלך על ישראל"

4.תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לו עמוד ב מהמילים "דתניא היה ר' מאיר אומר" עד דף ל"ז ע"א "דהים ראה וינוס"

5.במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג סימן ז' עד "שבח לשבטו"


*צלמו את המכילתא

אפשרות 13. אלימלך

המקורות:


1. מגילת רות פרק א'

2. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צא עמוד א' מ"אמר רב חנן בר רבא אמר רב: אלימלך ושלמון" עד "לחוצה לארץ".

3. רות רבה (וילנא) פרשה א' מ"למה נענש אלימלך" עד "הה"ד וילך איש מבית לחם יהודה".

4. מדרש תנחומא (בובר) פרשת בהר ח' מ" ד"א פעמים רבות יצילם" עד "מדלדלן מנכסיהון ומוכרין אותן".

*5. מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני מ"ויהי בימי שפוט השופטים" עד "ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה".


*צלמו את מדרש תנחומא בובר