Training Managementvaardigheden

Opdrachten week 4

REFLECTIE

Schrijf een reflectie van een half A-4 over de 3de trainingsbijeenkomst. Beschrijf niet teveel het programma of wat jij ervan vond maar vooral jouw inzichten in hoe groepen besluiten nemen en hoe het BOB-model werkt.

Beschrijf ook concrete interacties die plaatsvonden tussen jou en de anderen in de oefening en hoe de 'leidinggevende' leiding gaf aan deze groepsdiscussie. Geef ook aan welke stijl van leidinggeven werd ingezet en of dit matchte met de taakvolwassenheid van jouw groep.

OPDRACHTEN BOB

1. Pas in de projectgroepbijeenkomst bij het nemen van besluiten het BOB-model toe. Dit kan in een groepsdiscussie maar ook bij het samenwerking in subgroepjes. Oefen dit model een paar keer, zodat je het onder de knie krijgt.

Maak notities over hoe de Beeldvormingsfase, de Oordeelvormingsfase en de Besluitvormingsfase verlopen. Toets dit aan de schema's over het BOB-model die in de studiehandleiding staan (bijlage 5) en in de vorige nieuwsbrief.


2. Neem groepsoverleggen van je werk/sportclub etc onder de loep. Hoe verloopt daar de besluitvorming? Wat gaat daar wel/niet volgens het BOB-model en welk advies zou je de voorzitter van deze overleggen willen geven?

ROOS VAN LEARY

Big image

In de volgende training gaan we aan de slag met de Roos van Leary. Een klassiek model dat duidelijk maakt hoe mensen op elkaar reageren en hoe je de interactie tussen jou en de ander(en) kan beïnvloeden.

1. Bekijk ter introductie het volgende filmpje.


2. Lees de volgende informatie over de Roos van Leary op Carrieretijger.nl, en 123management.nl.


3. Maak voor jezelf een checklist over wat te doen bij gedrag dat jij als leidinggevende als lastig ervaart. Beschrijf de verschillende gedragingen van de groep, een groepslid of iets tussen enkele groepsleden en geef aan in welk actie-reactiepatroon jij gezien vanuit de Roos van Leary zit met deze groep/dit groeplid of wat het patroon is tussen deze groepsleden. In de training gaan we bekijken wat jij, vanuit de Roos van leary kan doen om dit lastige gedrag te doorbreken.

Maak de checklist in de vorm van een tabel met 3 kolommen: 1.Gedrag 2. Actie-reactie 3. Doorbreken. Kolom 1 en 2 werk je vast uit. Kolom 3 doen we in de training.

Geef in de tabel minstens 3 gedragingen weer die jij lastig vindt.


Voorbeeld van mij als docent:

Gedrag

Student die niks heeft gedaan. Docent die student vermanend toespreekt. Student die alleen maar wat knikt


Actie-Reactie

Student is verdedigend, docent aanvallend en student reageert weer verdedigend.


Doorbreken

Docent: Volgend. Bv Vragen wat de student kan helpen volgende keer zijn huiswerk wel te doen. Dan zal de student waarschijnlijk leidend antwoorden.4. Zoek online een gratis zelftest over de Roos van Leary. Maak deze test en neem de uitslag mee naar de volgende trainingsbijeenkomst.

VERVANGENDE OPDRACHT

1. Lees nogmaals de informatie over het BOB-model uit de vorige nieuwsbrief


2. Vraag bij groepsleden na wat we in de vorige trainingsbijeenkomst gedaan hebben en wat zij geleerd hebben met betrekking tot het BOB-model en leidinggeven aan groepen..


3. Bekijk op Youtube 2 groepsdiscussies. Zoek op de term groepsdiscussies en je vindt veel video's van groepen studenten of van assessmentscenters waar groepen discussies voeren.

Geef de link van de 2 door jou bekeken groepsdiscussies

Analyseer wat er in deze groepsdiscussies gebeurt mbt

a. de stijl van leidinggeven (welke stijl(-en) en is er een match of mismatch

b. het toepassen van het BOB-model.

Wat gaat goed in het leidinggeven aan deze groepsdiscussies en wat gaat is niet zo effectief. Welke tips zou je de leidinggevende willen geven?


De vervangende opdracht uiterlijk bij aanvang van de volgende bijeenkomst inleveren.