Antibioticaresistentie

In de veehouderij

Ontstaan Antibioticaresistentie

In veel veehouderijen krijgen de dieren antibiotica uit voorzorg, zodat de dieren niet ziek worden. Omdat de dieren dan nog niet eens ziek zijn, is de kans groter dat de bacterie resistent wordt, voordat hij überhaupt schadelijk is. Hierbij geldt het gezegde: ‘Voorkomen is beter dan genezen’, dus juist niet. Deze antibioticaresistentie is vooral hoog bij dieren die voor vleesproductie bedoelt zijn. Bij 60% van de vleeskuikens is resistentie gevonden tegen drie belangrijke groepen antibiotica, die ook bij mensen worden gebruikt.

Gevolgen voor de gezondheid

De bacteriën van deze dieren kunnen terecht komen bij mensen. Ze kunnen worden overgedragen via voedsel, direct contact of het milieu. Als deze bacteriën resistent zijn geworden zijn de infecties veel moeilijker te behandelen en vaak zijn ze ook heel besmettelijk. Zo heeft u vast wel eens gehoord van de MRSA- of ziekenhuisbacterie, die ongevoelig is voor een antibioticatype die belangrijk zijn voor de behandeling van ernstige infecties. Zulke bacteriën kunnen een gevaar worden voor de gezondheid van zwakkere patiënten en daarom is het vaak in het nieuws.

Antibioticagebruik in Nederland

Er is in Nederland een recente daling van antibioticagebruik in gram per kilogram vlees, maar het is nog steeds hoog vergeleken met de meeste Europese landen. Nederland heeft het laagste gebruik van antibiotica binnen Europa bij mensen: 11 standaarddoseringen per 1000 inwoners per dag. Bij veehouderijen zijn de getallen veel hoger: 20-70 doseringen per 1000 dieren per dag. In het diagram hieronder is te zien dat Nederland een van de hoogste aantallen mg antibiotica per kg vlees heeft in de hele wereld. Dit moet veranderen.


Big image

Maatregelen

Er is besloten door de overheid dat de veesector in 2011 20% minder antibiotica moest gebruiken. Dit doel is gehaald. Nu is het doel om het gebruik nog verder te laten dalen.

Een verdere daling kan worden bereikt door minder dieren per vierkante meter te houden en een beter hygiëne rond de dieren. Sommige veehouders slagen er, met hulp van dierenartsen, in om bijna geen antibiotica meer te gebruiken.
Wij hopen dat we met deze flyer u voldoende hebben geïnformeerd wat het belang is van uw medewerking aan het voorkomen van resistentie van bacteriën in uw veehouderij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

Bronnen:

Elise Holslag, Susan van de Weerdhof en Joanne Verduin, 5V2