Lovgivningsprocessen i Danmark

Ich habe Sauerkraut in meinen Lederhosen

Hallo, hvad sker der?

Før en lov kan blive til, skal den igennem 4 forskellige faser.

1. Initiativfasen

Initiativfasen er det første skridt i lovgivningsprocessen, hvor nogen kommer på ideén til at oprette/forandre en lov.

2. Lovforbedelsesfasen

Der bliver sørget for, at uddannede vigtige fagfolk med slips og jakkesæt kigger på sagen og vurderer om sagen er til at arbejde videre på. De undersøger loven, og forbereder den til den næste fase; beslutningsfasen.

3. Beslutningsfasen

Der, hvor loven bliver behandlet og den tages op i Folketinget. Den bliver diskuteret, redigeret og man kommer til en konklusion.

4. Implementeringsfasen

Nu skal alle informeres om den nye lov. Fra ministeriet og myndigheder helt ned til gymnasielærer og plejehjemspersonale hjælpes der til for at udføre meddele om loven.

Prut

Makrel. Ja. Makrel.