הנוצרים הצלבנים מול המוסלמים...

הנוצרים כובשים את ירושלים... יונתן כהן, טל פדל, ליאם חאבני

מסע הצלב הראשון


מסע הצלב הראשון (1095 – 1099) - הראשון במסעי הצלב לארץ ישראל. מטרתו הייתה כיבוש ארץ ישראל וגאולת כנסיית הקבר. צבאות הצלבנים צעדו לעבר ירושלים, כבשו אותה, וטבחו באוכלוסייה היהודית והמוסלמית שבה. כתוצאה ממסע הצלב הראשון הוקמה ממלכת ירושלים הצלבנית בארץ ישראל, וכן ממלכות צלבניות נוספות במזרח.

הסיבות למסע הצלב הראשון...

Tuesday, Feb. 19th 1095 at 9pm to Sunday, Feb. 19th 1099 at 11pm

צרפת-ירושלים

Jerusalem

באותה התקופה גדלה אוכלוסיית אירופה , ותושביה נזקקו לאזורי התיישבות חדשים שיספקו להם מקורות מחיה נוספים ; נוסף על כך , המעבר לאזור התיישבות חדש לא היה מעשה יוצא דופן באותם הימים - במאות האחת עשרה והשתים עשרה התרחבו אזורי ההתיישבות באירופה גם לפרוסיה ופולין שבמזרח אירופה ולאיסלנד שבצפון אירופה אבירים שיצאו למסעות הצלב במזרח קיוו להשיג אדמות , איכרים שאפו לזכות בחירות ובאדמות , וסוחרים היו מעוניינים למצוא במזרח שווקים לסחורותיהם ולהביא סחורות מן המזרח לאירופה . ואולם , הגורם העיקרי שתרם להחלטתם של נוצרים לצאת למסע היה הקשר החזק שחשו למקומות המקודשים להם בארץ ישראל . מסיפורי התנ"ך והברית החדשה , ששמע כל נוצרי בילדותו , הם ידעו על מקומות בארץ ישראל הקשורים בחיי ישוע(ישו) , כגון בית לחם ונצרת . עולי רגל סיפרו על כנסיית הקבר הקדוש בירושלים ואף הביאו אתם מזכרות : כלים קטנים ובהם מי ירדן , הקדושים לנוצרים.

מפה מצרפת לירושלים בזמן מסע הצלב הראשון