My Smore Flyer

Биографија

Жим у Тутину у улици Богољуба Чукића бр.8/10. Радим у основној школи Алекса Ђилас Бећо у Мојстиру и истурено одељење у Драги. предајем ТИО од V- VIII разреда.


Big image