עשרת הדיברות

איתי אביאני , ח'-5

נושא העבודה

במהלך עבודה זו במסגרת שיעורי מקרא בבית הספר , התנסינו בהכרת עשרת הדיברות שמצוינות בספר שמות פרק כ' , הכנו ענן מילים המציג את כל מה שעולה לנו בראש שנושא , בחרנו תמונה שקשורה לנושא ומשה רבנו ותיארנו אותה משלל נקודות מבט, הכנו לוח שעם שיתופי , בו מאורגנו כל הדיברות לפי סדר הופעתם , הסברים לדיברות ופירושי חז"ל לפרשנותם , הוספנו תמונות , והסברנו במיקוד על דיבר אחד מעשרת הדיברות . עבודה זו נעשתה בדרך אינטרנטית , נחשפנו לאתרי לימוד שלא הכרנו והכנו את העבודה בכלים חדשים ויצירתיים .

ענן מילים

Big image

דמותו של משה

משה, מן הדמויות המרכזיות בתולדות עם ישראל. אדון הנביאים, והמחוקק שהוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים; הוא הנהיגם במדבר ארבעים שנה, והוליכם עד לערבות מואב - על גבול הארץ המובטחת. לפי המסורת כתב מפי ה' את חמשת חומשי התורה.


הידיעות על משה הן מהמסורות שבמקרא - בעיקר מספרי התורה (אין עליו שום ידיעות מחוץ למקרא). דמותו, מאז שנולד לעמרם ויוכבד ועד מותו כשהיה בן 120 שנה - "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" – בעלת הרבה אגדות. המסורת מציינת את יום הולדתו ואת יום פטירתו בתאריך ז' אדר. לפי מחקרים שונים יש גרעין היסטורי במסופר על אודותיו כמנהיגו של עם, אם כי יש מחלוקת בשאלת אופי מנהיגותו ואופיו של העם אותו הנהיג.

משה רבנו בראי האמנות - שכבות מידע

1. הבעת פני של משה רבנו בתמונה מתוארת באופן ברור , הוא אינו בטוח בעצמו , חושש , מפחד ותוהה ( לפי דעתי , הוא נבהל מאוד משאירע לו בטקס הברית כאלוהים התגלה אליו , מפחד שמא לא יצליח להוביל את דבריו ומצוות האל לעם ישראל שעליו להוביל לכנען הארץ המובטחת ואף תוהה מה יקרה כשיפגוש את העם , אולי לאחר שהבין שהתעכב ושכח שהבטיח לעם לחזור לאחר 40 יום ולילה ) .


2. האומן מתאר את דמותו של משה רבנו כאיש זקן שכבר עייף מלהוביל עם שלם , שלא יכול לשאת עוד אחריות על כתפיו . על פי הבעת פניו , לפי דעתי האומן חושב שמשה תוהה איך יגיב העם לקבלת מצוותיו של אלוהים , כפי שנחתם ביניהם קודם לכן . מנגד זאת האומן מתאר אותו בצורה טובה מאוד חיצוני : מטופח , נקי , בעל זקן לבן ובגדים נקיים ויפים .

עשרת הדיברות והסברים

עשרת הדיברות מסודרות לפי סדר הופעתם בספר שמות פרק כ'

הסברים לכל דיבר ודיבר וקישור לפרשנויות אחרות

תמונות לדיברות ולבסוף דיברות אישיות

מבט ממוקד על אחת הדיברות

" זכור את יום השבת לקודשו "

מהי משמעות הדיבר ? , כיצד הוא מתקשר אליי ולחיינו כחברה יהודית כיום ?

מדוע בחרתי דווקא את דיבר זה ? , מאין הגיעו המשמעויות " עונג שבת " ," אהבת השבת " ו " פיקוח נפש " ?

הקשר בין " זכור " ל " שמור " ? פרשניות , " איש איש באמונתו יחיה " ועוד...

" לא תלך רכיל בעמך "

הדיבר שבחרנו הוא "לא תלך רכיל בעמך".

הדיבר מתייחס לרכילות וללשון הרע "לא תעמוד על דם רעך", כלומר הדיבר מדבר על כך שאסור שאדם יפגע בשמו הטוב של אדם אחר, אסור להפיץ שמועות ודברי שקר וגנאי על אדם אחר. בנוסף, הדיבר מדבר על כך שאסור להעביר מידע היכול לגרום לסכסוך בין אנשים ושעלול אף לפגוע בנפשו של אדם אחר. אמרו חכמים שלוש עבירות נפרעות מן האדם בעולם הזה: עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם.