MÚSICA I PUBLICITAT

La música publicitària crea un món de felicitat i benestar.

Big image
"La música és el vehicle que connecta el discurs publicitari amb les emocions del consumidor"


Què és la publicitat?

Comunicació massiva que té per objectiu informar, persuadir i aconseguir un comportament determinat de les persones que reben aquesta informació. Persuadeixen als receptors que aquells productes són els millors i alhora reflectir d'una manera idealitzada els ideals del públic a qui s'adreça.

Per què els mitjans de comunicació...

...utilitzen la música?

Per atraure l'atenció dels espectadors o dels oients.


exemple: informatius de TV3.


La imatge i la paraula són objectives (representa la realitat).

La música és subjectiva i simbòlica (representa sentiments i emocions).

Juntes reforcen el missatge que volem transmetre.


LA MÚSICA EN LA COMUNICACIÓ...

 • Expressa el vertader significat del que es vol comunicar.
 • Crea una atmosfera que dóna suport a les imatges.
 • Accelera o retarda l'acció.
 • Recrea una època o un ambient.
 • Anticipa o indica quin és el to o significat del que veiem.
 • Intensifica el sentit d'alguna cosa.


Ajuden a comprendre el missatge que vol transmetre un anunci o programa.

TIPUS DE MÚSICA EN ELS ANUNCIS:

- Música culta: associa el producte amb cultura, perdurabilitat, etc. Majoritàriament van adreçats a adults. S'utlitza en anuncis de cotxes, de perfums, de bancs...


- Música salsa: crea sensació d'alegria i despreocupació.


- Música pop rock o electrònica: s'utilitza per productes per a joves.

Elements musicals utilitzats:

 • El ritme i el tempo: contribueixen a accelerar o retardar l'acció que acompanyen. Creen la sensació de més moviment o menys moviment en funció de si són ràpids o lents.

 • Els obstinats: Consisteix en repeticions constants d'un ritme o melodia, que provoquen angoixa i obsessió gairebé hipnòtica. (Cola-cola light 2013)

 • Modalitat*: La modalitat representa directament l'ambient i el caràcter del missatge que es vol transmetre.
- Mode Major: expressa felicitat i brillantor. Caràcter extravertit, dinàmic i alegre.

- Mode menor: expressa tristesa i foscor. Caràcter intimista i trist.


 • Tonalitat:

- Melodies agudes: provoquen relaxació. (Acqua di Goia)

- Melodies greus o repetitives: provoquen excitació i neguit. (Cola-cola light 2013)


 • Intensitat: Influeix molt en la persona. Un gran volum de so ens provoca plenitud, en canvi, una música amb poca intensitat provoca tot el contrari.


 • Timbre:
- Timbre estrident: provoca angoixa i tensió.

- Timbre dolç o suau: provoca placidesa i tranquil·litat.

Big image
Extret del llibre "Música 4. 2n Cicle ESO" de l'editorial Barcanova.


TIPUS DE MÚSICA PUBLICITÀRIA:

En un anunci la música hi pot jugar dos papers: com a protgonista, o bé com a eina de reforçament de la imatge.

Jingle o melodia publicitària:

- Composició musical breu.

- Molt enganxosa.

- Serveix com a tonada o cançó publicitària identificadora del producte.


exemple: Lelli Kelly

Banda sonora:

Pot ser de 4 tipus:
 • Música comprada: l'agència publicitària compra els drets d'autor o d'interpretació.


 • Música culta: no s'han de pagar drets d'autor, perquè ja han caducat.


 • Música inspirada en una altra: el publicista vol associar el producte amb una música determinada. Encarrega a un compositor una música inspirada en una música escollida.


 • Música original del músic: encàrrec que li fan quan l'espot ja ha estat rodat. El procés és el més creatiu, però el més inusual. (FANTA 2013)

PUBLICITAT EN LA RÀDIO:

- Acostuma a tenir una llarga durada, ja que no hi ha imatges.


- Totes les qualitats dels productes s'expliquen amb una cançó representativa amb una gran quantitat de text.


Cola Cao:

La cançó del colacao és un clar exemple de la publicitat en la ràdio ja que la seva lletra és llarga (diverses estrofes i tornades):


Yo soy aquel negrito
del África tropical,
que cultivando cantaba
la canción del Cola Cao.

Y como verán Ustedes,
les voy a relatar
las múltiples cualidades
de este producto sin par.

Es el Cola Cao desayuno y merienda.
Es el Cola Cao desayuno y merienda ideal.
¡Cola Cao, Cola Cao!

Lo toma el futbolista para entrar goles,
también lo toman los buenos nadadores.
Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista
y si es el boxeador, (bum, bum), golpea que es un primor.

Es el Cola Cao desayuno y merienda.
Es el Cola Cao desayuno y merienda ideal.
¡Cola Cao, Cola Cao!


(Ramón Llanes)

PUBLICITAT EN LA TELEVISIÓ:

Inicis

Quan va aparèixer la televisió els anuncis es van escurçar notàriament, més o menys amb una durada de 10-20 segons.


Només destacaven el principal avantatge del producte. Això va fer que els publicistes busquessin noves tècniques de captar l'atenció, ja bé amb música o amb logotips grans, etc...

Anys 60-70

Passen uns anys i van canviant les tècniques, ara a les campanyes publicitàries no es mostra el producte directament, sinó que es mostra un simbol, tant pot ser visual o textual.

Actualment...

La funció de la música és situar l'espectador en l'ambient on es creu que el producte pot desenvolupar-se millor.


(Ramón Llanes)

RESULTATS DE L'ENQUESTA:

1. Creus que la música ajuda a entendre l'anunci i d'aquests manera facilita la venda del producte?


2. Creus que una melodia d'un anunci amb més ritme i amb una lletra fàcil d'entendre i "enganxosa", pot influir en la venda del producte o servei?


3. Que et cridaria més l'atenció: un anunci sense música o un anunci amb música (pensa que hi ha anuncis sense música)?


4. Quin tipus de música/so escolliries per fer un anunci de crema solar?

- Una música tranquil·la i apagada.

- Una música alegre i amb ritme.

- Simplement el soroll del mar de fons.


5. Relaciona cada àudio amb el seu anunci:


ELAVORACIÓ D'UN ANUNCI:

Ventall

Música, pel·lícules i tràilers...Sovint, escoltant una banda sonora ve a la memòria l'argument de la pel·lícula, ja que la música evoca el sentiment principal de l'obra.


COMENTARI D'UN TRÀILER

Trailer de la pel·lícula "Tengo ganas de Ti":


Aquest trailer de la pel·lícula Tengo ganas de Ti té un ritme accelerat, supera els batecs del cor, això provoca neguit i intriga. La música és força repetitiva, això provoca angoixa. La melodia és aguda, però en aquest cas no provoca relaxació, sinó tot el contrari, la melodia va pujant de to. La intensitat és més forta, és a dir, comença a augmentar quan comença tota l'acció. Té un timbre estrident, per tant, provoca angoixa i tensió en l'espectador o oient.

Tots aquests espectes són els que el director dels tràiler vol transmetre a l'espectador. I tots aquests aspectes provoquen que l'espectador tingui ganes d'anar a veure la pel·lícula.


Tengo ganas de ti (2012) - Trailer HD (Español)

CONCLUSIONS

Després de fer aquest projecte de recerca durant aquests últims dies hem tingut unes altres espectatives sobre el tema que hem tractat, que és Música i publicitat. Hem arribat a la conclusió de que "la intenció final de la música publicitària és crear un reflex condicionat, es a dir, persuadir al receptor de manera indirecta a comprar el producte i fer-nos reaccionar de manera involuntària a allò que sentim".


La música publicitària té una eficàcia persuasiva, és a dir evoca sensacions, si s'aconsegueix que aquestes sensacions s'assocïin amb el producte, serà més fàcil que la gent senti el desig de comprar-lo. També ens evoca melodies agradables que et porten records i ritmes que t'inciten a ballar. Ens allibera de frustracions i ens fa viure un món d'il·lusions. I finalment, cada producte està destinat a un tipus determinat de gent.