X Stream

Werken en leren in de 21 ste eeuw

10 minuten. Kennismaking

boekje uitdelen

naam op boekje, als naambordje

5 minuten. Filmpje: 21th Century Learners

http://lyt.sr/ibopa


10 minuten. Schrijf in 5 zinnen op wat je net hebt gezien. Vorm 3-tallen, deel je bevindingen en vul aan. Een persoon vertelt de bevindingen van de groep.

Bronnenonderzoek, presentaties en nabespreking

Geef tijd om de opdracht door te lezen en vragen te stellen. Dan aan de slag.


mindsets

Ik verwacht dat jullie, als groep,

A. Over 40 minuten de antwoorden op onderstaande vragen hebben opgeschreven op een flap en

B. Dat 1 iemand uit jullie groep deze presenteert aan een ieder.

1. Welke 2 mindsets zijn er volgens Carol Dweck?

2. Welke mindset heb(ben) jij/jullie?

3. Geef een voorbeeld vanuit de opleiding die je nu volgt waaruit blijkt wat jouw mindset is?

4. Wat betekent kennis over mindsets nu voor jouw LEREN op het Friesland College?

Jullie kunnen voor de beantwoording gebruik maken van bronnen. Zie www./fcsprint2.nl/opendirMotivatie

Ik verwacht dat jullie, als groep,

A. Over 40 minuten de antwoorden op onderstaande vragen hebben opgeschreven op een flap en

B. Dat 1 iemand uit jullie groep deze presenteert aan een ieder.

1. Welke 3 aspecten leiden volgens Daniël Pink tot motivatie?

2. Hoe werkt motivatie bij jou/jullie?

3. Wanneer haak jij/jullie af en ben je niet meer gemotiveerd?

4. Wat zijn voor jou/jullie belemmeringen als het over motivatie gaat?

5. Wat is voor jou/jullie een inspirerend leerklimaat is en wat is daarbij nodig?

Jullie kunnen voor de beantwoording gebruik maken van bronnen. Zie www./fcsprint2.nl/opendir

De 8 succesfactoren van Richard St. John

De 8 succesfactoren van Richard St. John.

Ik verwacht dat jullie, nadat het filmpje is bekeken, 40 minuten de volgende vragen uitwerken en dat een ieder van jullie de antwoorden op een flap heeft geschreven.

1. Wanneer heb jij voor het laatst succes gehad?

2. Noem in elk geval 2 succesfactoren van Richard St. John die jij toen hebt ingezet?

3. Wie uit het openbare leven bewonder je op dit moment?

4. Welke succesfactoren van Richard St. John zet hij/zij daarbij in?

5. Welke succesfactor zou jij, in deze fase van je opleiding, nu als eerste willen ontwikkelen?

Jullie kunnen voor de beantwoording gebruik maken van bronnen. Zie www./fcsprint2.nl/opendir

Uitleg werkwijze X Stream n.a.v. QR code

Cursist doet het eerste voorwerk

Visitekaartje

Wie ben je nu in de 21ste eeuw?

Afronden en afspraken

- Verslag (inhoud en feedback, wat vind ik ervan?)

- Opdracht: Leg de relatie tussen: mindsets, motivatie & succes met betrekking tot leren

- Huiswerk: spelregels voor gedrag tijdens X Stream

- Voorbereiding 2e bijeenkomst X Stream (QR code)