האם ניתן לחזור לקווי 67?

מאת: ארבל ציוני (טור דעה)

קודם כל, קצת מידע:

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967.

קווי 67, בטחוני:

ביטחון התושבים:

לתושבים יהיה מעבר צר, בין הערים הערבית,זה נקודת סכנה.

אם נחזור, זה יהיה כרוך בזימון הרבה כוחות לשמירה על הגבול, בבזבוז המון כסף של המדינה, ובאמצעים טכנולוגים מתקדמים.

כל המעבר לקווי 67 רק יזיק למדינה: בפינוי התושבים ובנייה והריסת הכבישים.

כל המעבר יהיה כרוך בהרבה כוח אדם, ויש סיכוי קטן שאפילו יהיו הרוגים ופצועים

מה זה יעשה למדינה כלכלית?

מבחינה כלכלית, זה יעשה נזק!

כולנו נצטרך לשלם יותר מסים תקופה, בשביל שהמדינה תוכל לבצע את כל המעבר.

אז להחזיר או להשאיר??

ברור שלהשאיר!!!

להחזרה של השטח הזה כמעט ואין יתרונות!

מה אתם (הקוראים) חושבים??