איזו מדינה??? איזו מדינה??

הצטרפו לפרויקט הכיתתי והקימו מדינה למופת!

המדינה שלכם

עליכם להמציא מדינה דמיונית על פי האמונה והתפיסה שלכם – חישבו והחליטו איך לדעתכם מדינה מתוקנת וצודקת צריכה להתנהל.

עליכם להתייחס הקריטריונים הבאים אותם למדנו בכיתה:

* מיקום המדינה

* הרכב האוכלוסייה של המדינה

* צורת שלטון

•חוקים מרכזיים שחשובים לכם

•זכויות/חובות האזרחים

•עקרונות נוספים שחושובים לכם

•ניתן להוסיף כל רעיון יצירתי נוסף בתיאום איתי.

התוצר הסופי - דף מידע תיירותי ( ברושור ) המפרסם את המדינה שלכם ומכיל את הפרטים עליה