מהשואה לתקומה

מגישות: אוריין פרץ ועומר קליינמן

מה מסמלת תמונה זו?

תמונה זאת מסמלת את הקושי לברוח, ואת ההרגשה הנוראית שמאחוריך יש אלפי אנשים שנרצחו ויכול להיות שאחד מהם זה אדם שמאוד קרוב אליך. וזה נותן לך בגלל דאגה וגעגועים להישאר לידו.

לפי מה שרואים בתמונה אפשר לראות היד הגדולה ועליה אנשים המתגברים על האנשים שמתים בדרך, ועל הניסיון לברוח.

משואה לתקומה!!!השואה

השואה הייתה סדרת מעשי רצח שקראו לפני ובזמן מלחמת העולם השנייה.

6 מיליון יהודים נרצחו במהלכה. מתוכם 1 מיליון.

הנאצים רצחו גם מיליוני אנשים שהם לא יהודים בהם: בעלי מוגבלויות, פגועי נפש, אזרחים פולנים, גרמנים ועוד...

אך המושג שואה משמש לרוב הקשר של השמדת יהודים.

ואת הסבל הרב שסבלו

תקומהמשואה לתקומה...

מיליוני יהודים נרצחו בשואה, למרות זאת גם רבים מהיהודים ניצלו בעזרת כוחם והאמיצות בעיקר.

הם התחבאו כמה שנים והנאצים לא גילו אותם. אנחנו מעריכים אותם מאוד על המהלך שהם עשו.

Big image