יערות

רויטל ספיבק

מידע כללי

יער הוא שטח שבו יש צפיפות גבוהה של עצים. יערות נפוצים בכל יבשות כדור הארץ מלבד אנטרקטיקה כיום, כ-39 מיליון קמ"ר (פחות משלושים אחוז מהשטח היבשתי של פני כדור הארץ) הם יערות, אך שטח זה קטן בהתמדה בעקבות כריתת עצים ובירוא יערות.

כיום, ליערות תפקידים מגוונים נוספים כמו סיפוק צורכי נופש ובילוי, הספקת עצה והשבחת מרעה.

חשיבות היערות

יערות מכילים בדרך כלל מספר גדול של עצים הצומחים בגבהים שונים, עם צמחייה נמוכה בקרקעית היער. יער בצורתו הטבעית הוא בית גידול למינים רבים של בעלי חיים וצמחים, בהם מינים רבים הנמצאים בסכנת הכחדה שנפוצים רק ביערות מסוימים, והריסת היער גורמת להכחדתם.

העצים ביער קולטים מהאוויר דו תחמוצת הפחמן ופולטים חמצן, ובכך עוזרים לאיכות האוויר על כדור הארץ.

משום כך, מכונים לעתים יערות 'ריאות ירוקות'.

שמירה על היערות

כתוצאה מכריתת עצים רבה רבה שכתוצאה ממנה הולכים ונעלמים יערות ומיני בעל חיים רבים מכדור הארץ, מדינות רבות חוקקו חוקים שמונעים או מגבילים כריתת עצים.

לחלק מהיערות ישנם יערנים שתפקידם להשגיח שאנשים לא מבעירים אש במקומות אסורים, ולא מזיקים לעצים. יערות יכולים להינזק על ידי שרפות, כריתת עצים, גשם חומצי וזיהום.

Jungle Sounds and Pictures

יער הכרמל

Big image

מרכיבים ביוטיים ואי ביוטים

ביערות המרכיבים הביוטים הם: צמחייה כמו עצים ושיחים,חיות כמו שועלים ,נחשים וחרקים שונים.

ובנוסף לכך המרכיבים הא-ביוטים הם:קרקע לחה ויבשה,טמפרטורות שונות ולחות שונה בכל יער ויער.