ΑΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το σχολείο αποτελεί μια από τις πιθανές πηγές έντασης στην εφηβική ηλικία, λόγω των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Η έμφαση της οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας στη σχολική επιτυχία δημιουργεί συχνά άγχος στο νεαρό άτομο, που πολλές φορές νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε αυτές τις προσδοκίες.

Η ψυχολόγος, κυρία Φανή Δρούγα- Γεωργαλά θα απευθυνθεί στους μαθητές του 3ου Λυκείου Πετρούπολης και θα συζητήσει μαζί τους προτείνοντας τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης της έντασης και του άγχους.

Thursday, April 11th 2013 at 12am to Monday, Nov. 4th 2013 at 2pm

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΡΑ

12-2 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ