ODD en ADD

Informatie over ODD en ADD

Wat is ODD?

ODD Oppositional Defiant Disorder dit betekent oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. De oorzaak van ODD is een combinatie van opvoeding en aanleg. Kinderen met ODD hebben naast hun ODD vaak ook leer- en taalproblemen en voelen zich vaak niet fijn en depressief.


Kenmerken:

 • Heeft vaak driftbuien.
 • Spreekt vaak volwassenen tegen.
 • Is vaak haatdragend of wraakzuchtig
 • Maakt overal een probleem vanWat is ADD?

ADD Attention Deficit Disorder is een aangeboren aandoening. ADD wordt veel in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte schoolprestaties. Het is een minder groot gedragsprobleem dan ODD.


Kenmerken:

 • Vaak zaken vergeten en verliezen.
 • Snel afgeleid door dingen.
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Zeer vaak moeite met het volgen van uitleg en daardoor dingen missenHoe om te gaan met ADD

 • Zorg ervoor de je kort en duidelijk bent.
 • Zorg dat een kind met ADD zelfvertrouwen krijgt.
 • Zorg voor structuur en regelmaat.
 • Zorg ervoor dat je rustig communiceert en niet met een harde luide stem.

Hoe om te gaan met ODD

 • Zorg ervoor dat je aan een kind duidelijk laat merken dat je opstandig gedrag niet accepteert. En leg uit wat je wel graag wil zien.
 • Probeer met een beloningssysteem te werken.
 • Stel een kind verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag.
 • Leer een kind om zich te verplaatsen in een ander, wat vind jij ervan als iemand zo tegen jou doet?

De gevolgen van ODD

De gevolgen van agressieve gedragsstoornissen kunnen zeer ernstig zijn, zowel voor het kind zelf als voor de omgeving waarin het opgroeit.Als kinderen wat ouder zijn kan het vooral vervelend zijn. Ze durven er niet voor uit te komen dat ze ODD hebben, omdat ze dan ‘iets’ hebben. En kinderen die ‘iets’ hebben, zijn vaak al gauw het bokje tijdens pesterijtjes.Kinderen met ODD krijgen het, naarmate ze ouder worden, steeds moeilijker. Op het voortgezet onderwijs is het erg zwaar; ze maken moeilijk contact met andere leerlingen zodat er geen tot weinig vriendschappen ontstaan. Ook gaan ze veel in discussie met docenten en daarom lukt het op school vaak niet. Soms gebeurd het zelfs dat deze kinderen het niet trekken en dat ze voortijdig de school verlaten. Behandeling door een professionele hulpverlener is vaak noodzakelijk, maar tegelijkertijd ook erg moeilijk, omdat deze kinderen de schuld van zichzelf zelden zien en die van de ander heel duidelijk zien.
De gevolgen van ADD


Een kind met ADD heeft zowel op school als thuis moeite met de taken die het moet uitvoeren. Ook de dagelijkse routines, zoals de ochtendroutine van opstaan, wassen, aankleden, ontbijten, tas in pakken en naar school gaan, leveren vaak problemen op.


Maar we zien ook andere problemen ontstaan door de ADD. Kinderen met ADD hebben vaak weinig vrienden door hun teruggetrokken houding. Ze hebben er moeite mee hun capaciteiten (waar is het kind goed in) te tonen en te gebruiken. En hierdoor kan een negatief zelfbeeld ontstaan, omdat het kind het gevoel krijgt niets te kunnen.


We zien dat het gebruiken van de eigen capaciteiten vooral lukt wanneer, iets echt de interesse heeft van het kind. Dan zien we dat het kind wel voldoende controle kan uitoefenen om toch de aandacht er bij te houden. Helaas leiden dit soort situaties, dat het een kind wel lukt de aandacht er bij te houden, er toe dat het idee dat het kind wel kan, maar niet wil versterkt


Van

Gemaakt door: Thessa Blaauwwiekel

Klas: PW2a